Mies etsii homoseksuaaliseen nuorempaa miestä porno star

Uutiset Katolilaiseksi mielletyssä Ranskassa syntyy uusia evankeli­sia seurakuntia kuin sieniä sateella. Jossakin päin maata avataan uusi seurakunta noin kolmesti kuukaudessa eli keskimäärin joka kymmenes p Uutiset Billy Graham oli hengellisen kentän supertähti, jota menestys tuntui seuraavan kaikessa, mihin hän tarttui.

Samalla hän oli herätyskristillisyyden uudistaja, jonka tarinassa on opittavaa nykyuskovalla Uudet kasvot ottamassa kopin koulutyöstä. Uutiset Työtä päivitetään strategiaa, viestintää ja vierailuaiheita viilaamalla. Uutiset Suomalaiskolmikko on mukana valmistelemassa uudentyyppistä kristillistä seminaaria Ateenaan. Uutiset Dani Niskanen haluaisi nähdä nuorten syttyvän vaikuttamiselle. Uutiset Perinteiset uskonasioista kertomisen muodot ovat vaihtuneet uusiin.

Uutiset Lapsiasiainvaltuutettu Tuo­mas Kurttila julkaisi kertomuk­sensa eduskunnalle viime viikol­la. Siinä hän ehdottaa muun mu­assa kehittämään lainsäädäntöä siten, että riippumattomalla val­vonta Uutiset Yhteisvastuukeräyksen Näl­kä-työryhmä vaatii nälkää kos­kevassa kannanotossaan, että ihmisten hyvinvointi ei saa olla toisten armeliaisuuden varassa ja leipäjonoista on syytä päästä ko­konaa Akaan helluntaiseurakunta 90 vuotta: Uutiset Yksi maan vanhimmista helluntaiseurakunnista juhli merkkivuottaan.

Uutiset Tammikuussa Jeesus-tutki­muksesta teologian tohtoriksi väitellyt Tuomas Havukainen haastaa helluntailiikettä määrit­telemään laajemmin omaa teo­logiaansa. Uutiset Tunnettu baptistipastori ja maailmanevankelista Billy Gra­ham kuoli kotonaan Montreatis­sa, Pohjois-Carolinassa viime vii­kon keskiviikkona. Graham oli syntynyt 7. Espanja ja Suomi seurakunnanistutuksen ääripäitä.

Uutiset Joukko eurooppalaisia seurakunnanistuttajia oppi Berliinissä, miten tehdä "puutarhurintyötä" vielä paremmin. Uutiset Suomalaisten helluntailähet­tien työn kautta aikoinaan syn­tynyt Kenian Full Gospel -kirkko on päättänyt omistautua lähetys­työlle aivan uudella tavalla.

Asia oli esillä liikkeen vuo Uutiset Vuoden raamatullinen menestyselokuva The Passion of Christ saa jatkoa. Uutiset Pikkukaupungin helluntaiseurakunnan rappusia on huuhdellut jo kolme maahanmuuttoaaltoa. Uutiset Hengellinen tarjonta kiinnostaa matkailijoita, Lapin hiihtokeskuksissa on huomattu.

Uutiset Profeetallinen ennakkoilmoitus perheen tulevista vaiheista osoittautui oikeaksi. Nyt – noin 30 vuotta myöhemmin – pastori haluaa jakaa sitä, mitä on Jumalan toiminnasta oppinut.

Vaalin toisella kier­roksella on kaksi ensimmäises­sä vaalissa eniten saanutta ehdo­kasta, Porvoon ruotsinkiel Uutiset Maaliskuun ensimmäisellä vii­kolla käynnistyvässä neliviikkoi­sessa Mahdollisuus muutokseen -missiossa Pohjanmaalla on mu­kana 74 seurakuntaa.

Uutiset Jakamaton Jerusalem oli Israel-ystävien sydämellä. Uutiset Yritän vaikuttaa, että kantto­rit saisivat entistä parempia val­miuksia ihmisten laulattamiseen ja laulamisen opettamiseen ja rohkaisemiseen, vuoden kantto­riksi valittu Ismo Savimäki sa­noi Uutiset Menestyjiä siirtyy pois Israelista, köyhät juutalaiset muuttavat tilalle.

Uutiset Antiikin aikainen Colosseum pu­keutuu punaiseen iltapukuun Historiakohteen valaisulla ha­lutaan kiinnittää huomiota kris­tittyjen vainoihin eri Uutiset Uuden testamentin tutkija Bart Ehrman kyseenalaistaa uutuus­kirjassaan yleisen käsityksen, että luvulla kristinuskon laillista­nut keisari Konstantinus olisi ol­lut avainroolissa Euroopa Uutiset Kolmekymmentä saarnataitonsa kehittämisestä kiinnostunutta sai lisäoppia Vaikuttava saarna -kurssilta. Uutiset Täysille saleille vedetty konserttimessukiertue enteili yhden aikakauden päättymistä.

Petri Mäkilä Aikamedian lehtien päätoimittajaksi. Uutiset Lehtitoimitus saa esimiehekseen kokeneen mediavaikuttajan. Hän aloittaa tehtävässään kesällä. Uutiset Ylikuormitettu elämä hajottaa avioliittoja. Siksi Laamasilla kalenteria täytetään perhe edellä. Uutiset Kristillisiä ohjelmia, kuten Ruokanen, Kosketuskohta ja Astu tarinaan, lähettävä Alfa TV laajeni valtakunnalliseksi kanavaksi hel­mikuun alussa. Uusiin näkyvyys­alueisiin lukeutuu muun muass Tukholman suomalaiset "uusvanhaan" kirkkoon.

Uutiset Tukholman suomalaiset hel­luntailaiset palasivat helmikuun alussa historiallisille juurilleen. Filadelfia-seurakunta kokoontuu nyt Stockholm Filadelfiakyrkanin kirkossa St. Uutiset Nuoret ovat ehkä teknisiltä tai­doiltaan edellistä sukupolvea edellä, mutta sosiaalisilta taidoil­taan erittäin keskeneräisiä, Suo­men vapaakirkon nuorisotyön johtaja Tommi Koivunen poh­tii Uutiset Iranissa syntynyt ja aikuisena kristityksi kääntynyt Annahita Parsan toimii pappina Hammar­byn luterilaisessa seurakunnassa Tukholmassa – ja tekee merkit­tävää työtä Ruotsin muslimiväes­tön Uutiset Euroopan Helluntaiyhteisö PEF on vuodesta järjestänyt vuo­sittaisen evankeliointiaktion jossa­kin Euroopan maassa.

Heinäkuus­sa vuorossa on Kosovo. Uutiset Aikamedia ja IK-opisto tarjoavat konkreettisia eväitä vanhemmuuteen ja seurakuntien kasvatustoimintaan. Uutiset Jesajan kirjassa Jumala sanoo, että ”minun huonettani on kut­suttava kaikkien kansojen ruko­ushuoneeksi”.

Sellaiselta rukous­huoneelta Kolarin koulusali tun­tui, kun Uutiset Viisikymppistynyt taiteilija ei ole peitellyt heikkouksiaan. Niistä on kasvanut voimavara. Uutiset Helluntaiseurakuntien yhteistyö pohjoisessa Kymenlaaksossa on vielä varsin vaatimatonta, vaikka halua ja edellytyksiä sen kehittämiseen olisi. Uutiset Turun helluntaiseurakunta ja Helluntaiseurakuntien musiik­ki ry järjestivät Kuoropäivä oli jatkoa vii­me vuonna Tampereella pidetyl­le va Uutiset Helsingin Pasilaan parin vuoden säteellä valmistuvaan suureen kauppakeskus Triplaan valmistuu kahviloiden lisäksi tiloja myös lu­terilaisen kirkon käyttöön.

Mobiilisovellus tuo kaukomaat lähelle. Uutiset Avun askeleissa yhdistyvät liikunta, globaalikasvatus ja nojatuolimatkailu. Uutiset Ylivieskan vanha kirkko tu­houtui pääsiäisenä tuho­poltossa.

Kaupunkiin ollaan rakentamassa nyt kivikirkko, jonka budjetti on noin kymmenen mil­joonaa euroa. Uutiset Jo sadat mordvalaiset ovat päässeet tutustumaan evankeliumiin sydämen kielellään.

Uutiset Kristittyjen ja juutalaisten yh­teys tiivistyi Unkarissa tammi­kuun lopulla, kun juutalainen Mazs-järjestö sekä kristilliset Hil­fe und Hoffnung ja Fida toteutti­vat Budapestissa jo toisen Y Uutiset On sanottu, että perhe, joka rukoi­lee yhdessä, pysyy yhdessä. Uutiset Evankelioinnin kolmikannan sisäistäminen innostaa Sampsa ja Rosa Korpelaa kohtaamaan ihmisiä. Uutiset Kotimaan työn valtakunnallisessa tapahtumassa pohdittiin seurakunnan muutoskykyä ja ihmisten tavoittamista.

Uutiset Valkeakoskella eri seurakun­nat tekevät yhteistyötä hyvässä hengessä ympäri vuoden. Ekumeenisella rukousviikolla toteutettiin myös perinteeksi muodostunut kirkkovaellus. Uutiset Siilinjärvellä ekumeeniseen kirkkovaellukseen osallistui neljä seura­kuntaa.

Myös helluntaiseurakunnan pastori Waltteri Haapala oli jouk­kojensa kanssa mukana. Yhä useampi yrittäjä mukana lähetystyössä. Uutiset Fidan Bisnestiimistä on kasvanut 20 vuodessa noin yrittäjän verkosto.

Uutiset Arkkipiispa Mäkisen mukaan parhaimmillaan sisällissota voi näkyä yhteisenä perintönä. Uutiset Viime vuoden aikana 2 kiel­teisen päätöksen saanutta turva­paikanhakijaa jätti uuden hake­muksen Maahanmuuttovirastolle.

Hakemuksessa tulee olla jokin tuore peruste, jott Uutiset Monikulttuurisissa suurkaupungeissa kristityilläkin on helpointa. Yli oppilaan oppilaitos on paikallisen seurakunnan, Fi Uutiset Evankelisten kristittyjen ru­kous- ja paastokampanjat, ve­toomukset ja mielenosoitukset näyttävät johtavan myönteiseen lopputulokseen Boliviassa, kun maan presidentti Evo Morales ilmoitti pe Uutiset Vaikka jumalanpalvelusaktiivi­suus on Isossa-Britanniassa vä­hentynyt, rukoileminen on pitä­nyt pintansa paremmin: Uutiset Tiina Haimila on nähnyt Fidan myymälöiden vinkkelistä kaksi lamaa ja sen, miten kierrätyksestä tuli hitti.

Uutiset Helluntailaisia on nyt viisi henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Uutiset Kuorolaulu tekee Suomen hel­luntailiikkeessä uutta tuloaan. Kuoroharrastuksen elpyminen on myös innostanut Helluntai­seurakuntien musiikki ry: Uutiset Suomen ortodoksisen kirkon jä­senistö asuu yhä leimallisemmin eteläisessä Suomessa. Helsingin seurakuntaan kuului viime vuo­den päättyessä 19 henkilöä. Tieto käy ilmi kirkon jäsentilas­t Saalem juhli persiankielistä työtä.

Uutiset Iranilaisten parissa on tehty seurakuntatyötä jo 20 vuotta. Kaikkien helluntaiseurakuntien tärkeät päivät 4. Uutiset Helluntaiseurakunnissa tehdään kevään aikana laaja pe­ruskartoitus, jolla haetaan luotettavaa tietoa Suomen hellun­tailiikkeen nykytilasta.

Uutiset Ekumeenista rukousviikkoa vie­tettiin 18– Kah­deksana päivänä rukoiltiin kristit­tyjen ykseyden puolesta yhteisten tekstien pohjalta.

Teemaviikko to­teutetaan joka vuosi samaa Uutiset Helluntaiseurakunnilla saattaa kohta olla yksi huoli vähemmän. Uutiset Kristillinen tv-kanava Sat-7 Pars on joutunut sijaiskärsijäksi, kun Iran koettaa suitsia mielen­osoituksia rajoittamalla netin ja sosiaalisen median käyttöä. Hal­litus on esimerkiksi estänyt Uutiset Bolivian sosialistinen hallitus ai­koo rajoittaa merkittävästi uskon­nonvapautta.

Maassa vahvistettiin joulukuussa uusi rikoslaki, jonka mukaan ”kuka tahansa, joka palk­kaa, kuljettaa, riist Uutiset Sveitsin suurimpiin kuuluva va­paa evankelinen seurakunta ICF Zurich on alkanut hyväksyä myös digivaluutta bitcoinien muodossa tehdyt lahjoitukset.

Sovinto-musiikkinäytelmä tuo esiin kansalaissodan arvet. Uutiset Uuden hengellisen musiikin merkittävinä säveltäjinä tunnetut muusikot valmistavat ja toteuttavat yhdessä laajan kansalaissodan jälkeistä elämää kuvaavan näyttämöteoksen.

Uutiset Viime vuoden täydet kirkkokonsertit tarjosivat mahdollisuuden kertoa evankeliumi maallistuneelle yleisölle. Oulussa sosiaalinen työ tuottaa tulosta. Uutiset Helluntaiseurakunnan pian viisivuotias toimintakeskus yhdistää tukityöllistetyt ja uskovat vapaaehtoiset. Uutiset Luterilaisen herätysliikeväen olisi luennoitsijan mielestä hyvä perustaa oma tunnustusohjautuva kirkko.

Uutiset Helsingin Saalemissa lokakuun alussa järjestettävillä helluntai­seurakuntien Syyspäivillä pysäh­dytään miettimään suuria kysy­myksiä. Tapahtuman tulevai­suusfoorumilla hahmotetaan sitä, mill Uutiset Suomen ortodoksisen kirkon pääpyhättö Uspenskin katedraa­li täyttää tänä vuonna vuot­ta.

Katedraali on Pohjois- ja Län­si-Euroopan suurin ortodoksinen kirkko. Se on myös suosittu turis­t Uutiset Kun kurssilaiset ovat Suomessa olleet pääosin helluntailaisia, ulkomailla mukana on ollut monien muidenkin kirkkokuntien kristittyjä. Uutiset Jerusalemista löydetyt saviset sinetit olivat yksi viime vuoden tärkeimmistä raamatullisen arkeologian löy­döistä, arvioi alan lehden, Artifaxin, toimittaja Gordon Govier Christianity Todayn Uutiset Yhdysvaltalainen baptistivai­kuttaja Russell Moore toppuut­telee niitä maanmiehiään, jot­ka haikailevat maansa kristillisen menneisyyden perään.

Mooren mukaan amerikkalainen yhteis­kunta ei Uutiset Kun länsimaiset kristityt rukoile­vat globaalin etelän vainottujen kristittyjen puolesta, heidän tuli­si keskittyä pyytämään näille kes­tävyyttä ja rohkeutta puhua roh­keasti Jeesuksesta, sa Uutiset 30 vuotta Suomessa eivät ole hyydyttäneet hymyä mutta ovat tuoneet rauhallisuutta Achtar Letchun luonteeseen. Uutiset Jotkut kirkon konservatiivit päästäisivät papit vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, jos yhteisön viralliseen oppiin ei kajota.

Uutiset Olen yrittänyt ajaa viestiä sii­tä, että palaisimme Raamattuun ja yksinkertaisiin hengellisiin to­tuuksiin, Suomen Evankelisen Al­lianssin SEA: Kylmäautot vahvistavat ruokajaon laatua. Uutiset Ruoka-apuyhdistykset eivät ole olleet riippuvaisia ”joululahjarahasta”. Uutiset Lukijat valitsivat viime vuoden parhaaksi Ristin Voiton kanneksi viikon 36 siniristiaiheisen kan­nen.

Lehdessä puhuttiin syksyi­sestä Parasta Suomelle -kam­panjasta, joka toi Hyvä Sanoma -le Laolaiset nuoret toimivat ihmiskauppaa vastaan.

Uutiset Savannakhetissa syntyi orjatyöstä varoittava lyhytelokuva nuorilta nuorille. Uutiset Yleinen käsitys, että evankeliset uskovat suhtautuisivat torjuvas­ti tieteeseen, ei näyttäisi pätevän, toteaa Religion News Service. Uutiset Israelilaisarkeologit ovat löytäneet 2 vuotta vanhan si­netin, joka sopii Raamatun ku-vauksiin Jerusalemin päälliköistä, Reuters uutisoi.

Pienen kolikon kokoisessa si­net Uutiset Indonesian hallinto tarkisti joulun alla 9 kristityn vangin rangaistuksia. Uutiset Pasi Turunen haluaa rakentaa uskovien perusluottamusta Jumalan sanaan.

Uutiset Konservatiiviehdokas Paavo Väyrysen ääni ei tunnu kantaneen uskovaisten äänestäjien korviin. Cafe Verso vetää väkeä Valkealassa. Uutiset Lämmin valo kajastaa Cafe Ver­son ikkunoista. Kahvila on Val­kealan helluntaiseurakunnan kokoontumispaikka. Vuonna perustettuun seurakuntaan kuuluu kolmisenkymmentä jä­sentä. Uutiset Verkossa on käynnistetty alle­kirjoituskampanja Helsingin juu­talaisen seurakunnan ja juutalai­sen koulun turvallisuuden paran­tamiseksi.

Helsingin juutalaisen seura­kunnan o Uusi kampus sai lupaavan alun. Uutiset Syksyn opetuslapseuskoulu antoi opiskelijoille arvokasta pääomaa kristittynä kasvamiseen. Uutiset Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Sivus­ton sisältö on Päätoimittaja Mari Teinilän mukaan maksullisella sivu Uutiset Helmikuussa voimaan astuva uskontolaki herättää huolta rekisteröimättömissä uskonyhteisöissä. Uutiset Islamistijärjestö Isisin teke­mä itsemurhaisku johti vähintään yhdeksän kristityn kuolemaan ja yli Uutiset Tunnettu yhdysvaltalainen re­formoitu teologi ja kirjailija R.

Vuonna syntynyt Sproul tuli Suomen herätyskristillisissä piireissä tunnetuksi etenkin kirjo­j Uutiset Taitavan lavastajan työkalupakkiin kuuluvat kevyet materiaalit, hyvät verkostot ja videonäytöt.

Uutiset Uutisarjessa painottuivat maahanmuuttotilanne, reformaatio ja itsenäisyyden juhlavuosi. Uutiset Joensuun helluntaiseurakunta järjesti Matka ensimmäiseen jou­luun -tapahtuman marras-joulu­kuun vaihteessa. Joka toinen vuo­si järjestettävässä tapahtumassa, joka on suunnattu kouluille, päi Uutiset Isossa Kirjassa toteutetaan pit­kään valmisteltu organisaatio­uudistus, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa hallintoa.

Vuo­den alusta IK-opistossa siir­rytään kahden johtajan mallist Uutiset Yksikään kouluista ei kieltäytynyt kutsusta joulunäytelmään. Uutiset Seinäjoen Helluntaikirkossa järjestettiin marraskuun viimei­senä viikonloppuna kaksi GX-kuoron ja orkesterin Tapaus Bet­lehem -joulukonserttia. Molemmat konsertit vetivät jou Uutiset Vuodesta Keravalla toi­minut Aikamedia Oy: Keravalla ovat toimineet lähinnä Aikamedian lehtien toi­mituks Lahjat vievät ilosanoman yli perheeseen.

Uutiset Metro World Childin isoa joulukampanjaa haastaa tänä vuonna järjestön johtajan kokema ampumavälikohtaus. Uutiset Yhä harvempi nuori herätyskris­titty ihmettelee tarvetta seistä Is­raelin rinnalla, toteaa LifeWay Researchin uusi tutkimus.

Sen mukaan ilmiöön liittyy nuorten aikuisten hämmennys tai pensey Uutiset Millainen on kodittoman joulu? Assist News Service selvitti tätä amerikkalaisen kristillisen kodit­tomien keskuksen kävijöiltä.

Osa kuvasi joulua rauhan ja so­vun juhlaksi. Uutiset Videopalvelu Netflix on hank­kinut ennakkoon uuden Messias-nimisen sarjan, joka julkaistaan vuonna Sen tuottaa aviopari Roma Downey ja Mark Burnett, joiden käsialaa on myös suosit­tu r Uutiset Nykyteknologia saavuttaa vähitellen Papua-Uuden-Guinean kaukaisimmatkin kylät.

Raamatunkääntäjät ahkeroivat, jotta älylaitteisiin saataisiin parasta mahdollista sisältöä. Uutiset Olemme päivälli­sellä Evankelis­takodin kotoisas­sa ruokasalissa. Näkövammais­ten joululeiri on juuri alkamassa, ja vähitellen osallistujia saapuu paikalle. Kuulumisia vaihdetaan odottavin m Uutiset Yksittäisen kaupunginvaltuutetun vaikuttajarohkeus palkittiin. Tukea tuli lopulta läpi puoluekentän. Kristuspäivä juhlisti itsenäisyyttä ja rukousta.

Uutiset Tapahtuman järjestäjät toivovat, että uskovat sitoutuisivat jatkossakin yhteiseen rukoukseen paikkakuntansa puolesta. Uutiset Ristin maa -konserttien sarja Sa­vossa huipentui Kuopion musiik­kikeskuksessa 3. Esiintyjinä olivat sadan laulajan yhdistetty Jippii-kuoro, King´s Kids -ryhmä Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jäsenmaksut ja budjetin vuodel­le Uutiset Keskisuomalaisten naisten brunssi oli monikulttuurinen kokemus. Uutiset Suomessa on jo paljon nuoria, joille kristinuskon perusasiat ei­vät ole tuttuja ja joita seurakunnat eivät tavoita.

Entä jos Jeesuksesta kertoisi heille pastorin sijaan joku omanikäinen? Uutiset Kotimaa-säätiön uskonto­journalismipalkinnon on saa­nut Ylellä kuultava Horisontti-ohjelma. Palkintoperustelujen mukaan Horisontti on tehnyt ”paneutuvaa työtä tuodakseen esiin erilaisia ääni Uutiset Monissa Ruotsin ja Keski-Euroopan helluntaiseurakunnissa on herätty kertomaan Jeesuksesta maahanmuuttajille. Uutiset Thaimaassa on järjestetty lä­hetystyöstä kiinnostuneille kii­nalaisnuorille suunnattu konferenssi.

Tapahtuma oli osa Kiinan re­kisteröimättömien kotiseurakun­taliik Uutiset Naisiin kohdistuvan seksuaali­sen häirinnän vastainen metoo minä myös -kampanja on Ruot­sissa laajentunut myös vapaakris­tilliselle kentälle. Nyt on aika arvioida reformation teemavuoden merkitystä.

Uutiset Gideon-järjestö on omistautunut jakamaan Jumalan sanaa. Uutiset Islamin hylkääminen voi olla hengenvaarallista myös Suomessa. Uutiset Helsingin Tieteiden talolla saattoi saada Uutiset Suomen Pipliaseura aloittaa alkuvuodesta Uuden testamentin uudelleen suomentamisen. Teksti käännetään alkukielestä suoraan mobiilikäyttäjille.

Uutiset Iso Kirja ry: Uutiset Kansanedustaja Antero Laukkanen kd on esittänyt eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tuo julki huolensa uskonnonvapauden toteutumisesta varhaiskasvatuksessa. Ruokajakelu pyörii myös joulunpyhinä. Uutiset Nokialla työttömien ruokailuina alkanut toiminta tavoittaa nykyään paljon pienituloisia eläkeläisnaisia. Uutiset Fida Internationalin Jordanian tiimi järjesti kaksipäiväisen koulutuksen marraskuun alussa Ammanissa Jordanian sosiaaliministeriön virkamiehille.

Kouluttajana toimi Fidan aluejohtaja Ari Uutiset Englannin anglikaaninen kirkko ei lähtökohtaisesti vihi aiemmin eronneita. Asia nousi esille viime viikolla prinssi Harryn kihlauduttua näyttelijä Meghan Marklen kanssa. Uutiset Ikääntynyt isoäiti on lukenut Ristin Voittoa sota-ajoista lähtien ja harrastaa edelleen säännöllisesti liikuntaa.

IK-opiston opiskelijoilla tilaisuus hakea varusmiesdiakoneiksi. Uutiset Puolustusvoimissa tarkkaillaan nyt eri tutkintojen rinnastettavuutta luterilaisen kirkon virkatutkintojen kanssa. Uutiset Radio Dei haastattelee kaikkia presidentinvirkaa vuoden vaaleissa tavoittelevia ehdokkaita. Presidentinvaalitentit toimittaa muun muassa Sanan päätoimittajana työskenn Uutiset Kehitysvammaisuutta näkyväksi tekevä tilaisuus oli osa helluntaiseurakunnan remonttihanketta.

Niitä lähetettiin sidontatarpeiksi rintamalle. Uutiset Temppeliaukion kirkossa lyödään tänä vuonna kävijäennätys. Tämä siitä huolimatta, että kirkkoon on nykyisin kolmen euron pääsymaksu.

Uutiset Synkretismi on haaste evankelioinnille. Uutiset Yksilön analyyttinen ajattelukyky ei poissulje sitä, että hänellä samaan aikaan on vahvoja yliluonnollisia uskomuksia, ilmeni Coventryn ja Oxfordin yliopistojen tutkijoiden suorittamassa Uutiset Afrikassa pidetyistä suurista evankelioimiskampanjoista tunnettu saksalaisevankelista Reinhard Bonnke on pitänyt viimeiseksi ilmoitetun kokoussarjansa.

Uutiset Espanjan Asambleas de Dios -helluntaiyhteisö FADE vetoaa sovinnon, anteeksiantamuksen ja vuoropuhelun puolesta Espanjan keskushallinnon ja Katalonian aluehallinnon välisessä kiistassa Uutiset Amerikkalaisargentiinalainen lähettipariskunta rohkaisee Pohjolan kansaa näkemään itsensä Jumalan silmin.

Uutiset Vuosien odotteluvaihe on monissa helluntaiseurakunnissa päättynyt, ja nyt ympäri maata tehdään ratkaisuja uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä. Uutiset Vuosittainen Nenäpäivä-keräys huipentui Hyväntekeväisyyskampanjan tuotto nousi illan aikana 2,3 miljoonaan euroon.

Uutiset Jokaiselle luterilaisen kirkon piispalle tehdään omanlainen piispankaapu kantajansa toiveiden mukaisesti. Toissa viikolla vihitty Helsingin piispa Teemu Laajasalo toivoi sinistä kaapua, Uutiset Virtain helluntaiseurakunnassa pidetään Alfa-kurssia poikkeuksellisen tehokkaana tapana suuntautua seurakunnan ulkopuolelle.

Lähetystorilla Suomi -muotinäytös. Uutiset Kankaanpään helluntaiseurakunnan lähetystorilla järjestettiin lokakuun lopulla vintage-muotinäytös Suomi -teemalla. Esillä oli yli 30 suomalaista asustetta menneiltä vuosikymmeniltä Uutiset Kirkon yhteisvastuukeräys tuotti tänä vuonna reilut kolme miljoonaa euroa. Rahat kerättiin ihmiskaupan uhrien auttamiseksi Suomessa.

Uutiset Kyselytutkimus selvitti protestanttisuuden tilaa Ranskassa. Uutiset Sukupuoli-identiteetistä käytävä keskustelu Euroopassa on saamassa uuden vivahteen.

Saksa lanseeraa ensi vuonna syntymätodistuksiin kolmannen sukupuolen. Asiasta päätti maan perustuslakit Uutiset Kaakkoiskiinalaisen Huangjinbun kristittyjä kehotetaan korvaamaan Jeesus-julisteensa presidentti Xi Jinpingin kuvilla, jos he mielivät vapaaksi köyhyydestä ja sairauksistaan. Lähetysjärjestön perusti amerikkalainen Cameron Townsend, joka yritti myydä espanjankielisiä Raamatt Uutiset Pastori Jukka Kakriainen ei kutsunut uuden työn alkumetreillä tiimiä, vaan on halunnut ohjata seurakuntaa rukoukseen.

Uutiset Unelma punavuorelaisten tavoittamisesta elää, vaikka toiminta katutasolla hiljenee. Uutiset Jyväskylässä järjestettiin viime viikolla kaksipäiväinen kansainvälinen korkeakoulu- ja kampustyön seminaari. Sen järjestivät yhteistyössä Jyväskylän helluntaiseurakunta ja Lumina Campus Uutiset Pääministeri Juha Sipilä tuo valtiovallan tervehdyksen 2.

Kristuspäivä on uusintaotto ensimmäisen kerran vuonna järjeste Uutiset Michael Reeves palautti mieleen, miten suuri hengellinen aarre luvulla löydettiin. Uutiset Kihniön luterilainen, vapaa- ja helluntaiseurakunta huomioivat reformaation vuotisjuhlaviikonloppuna kaikki ikäryhmät.

Perjantai-iltana Kids´ Action Night valtasi yhtenäiskoulun juhla Valojuhla Halloweenin rinnalla Kauhavalla. Uutiset Kauhavalla järjestettiin toista vuotta peräkkäin kaupungin Halloween-illan yhteyteen Valo voittaa -tapahtuma. Seurakuntien yhteinen valojuhla pidettiin helluntaiseurakunnassa, ja se tarj Uutiset Ruotsalaisseurakunnan käymää kaksoisjäsenyyspohdintaa ei ole tiedossa Suomessa.

Uutiset Kaakkoisaasialaisessa Kambodžassa suuri osa väestöstä elää hyvin vaatimattomissa oloissa maaseudulla. Ihmiset noudattavat omavaraistaloutta, ja monella on puutteita terveellisen ja hyvän Uutiset Ukrainassa näyttävästi vietetty reformaation merkkivuosi huipentui eri kirkkoihin kuuluvien protestanttisten pastoreiden konferenssiin Kiovassa marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Naisten kansainvälinen brunssi yhdistää. Uutiset Makoisa tempaus Jyväskylässä kokoaa eri kulttuureista tulevat naiset yhteen juhlimaan Suomea sekä naisten välistä yhteyttä ja ystävyyttä.

Uutiset RV haastatteli kuutta entistä Fidan työntekijää, jotka työskentelevät tällä hetkellä muissa järjestöissä. Uutiset Nuorisotyössä toiminnan pitäisi olla vain välineen asemassa, sillä tärkeintä on kohtaaminen. Uutiset Vuodenvaihteessa uuden ilmeen saavat julkaisut suunnataan yhä laajemmalle lukijakunnalle. Uutiset Maineikas romanilauluyhtye Freidiba Boodos suoritti ensiesiintymisensä 40 vuotta sitten syksyllä Lahdessa.

Tältä pohjalta tapahtui sunnuntaina Uutiset Vuoden kristillinen kirja -tunnustuksen on saanut Eero Junkkaalan toimittama Raamattu alusta loppuun. Teoksen on kustantanut Karas-Sana Oy.

Hissi nostaa koko seurakuntaa. Uutiset Lempäälän helluntaiseurakunnan uudesta uskollisesta palvelijasta hyötyvät ikäihmiset, liikuntaesteiset ja lapsiperheet. Uutiset Elävät vedet ry: Uutiset Ortodoksisen kirkon arkkipiispanistuimen ehdotettua siirtämistä Kuopiosta Helsinkiin on perusteltu sillä, että kirkon väestön painopiste on siirtynyt eteläiseen Suomeen.

Fidalta toisenlainen aktio  Jordaniaan. Uutiset Osallistuminen tällaiseen aktioon on mahdollisuus löytää itsestään ja tästä maailmasta jotain, mitä ei kotoa käsin voi saavuttaa, toteaa Lasse Petman, Jordaniaan hiljattain toteutetun a Uutiset Uskontotutkija Andrew Johnson on selvittänyt, miksi helluntailaisuus on niin suosittua brasilialaisissa vankiloissa ja slummeissa. Johnsonin mukaan Azusa-kadun he Uutiset Toisten säännöllinen auttaminen teoin ja varoin tekee hyvää terveydelle, vahvistaa neurotieteilijä ja aivotutkija Richard Davidson The New York Timesille.

Uutiset Cambridgen yliopiston tutkijat sanovat määrittäneensä ensimmäisen tunnetun auringonpimennyksen ajankohdan, Määritys voi ratkaista vaikean raamatunpaikan Joosuan kirjassa, Uutiset Yksi pahamaineisen LRA: Uutiset Petra Mäkelä unelmoi seurakunnasta, jossa ihmiset oikeasti tuntevat toisensa. Uutiset Jyväskylän vapaaseurakunnan pastorina kymmenen vuotta toiminut Timo Koivisto on valittu pastoriksi Uuraisten helluntaiseurakuntaan.

Hän aloitti työnsä Uuraisilla syyskuun alussa. Uutiset Kristillisen Eläkeliiton ja Radio Dein senioreille järjestämä laulukilpailu huipentui Siinä esiintyivät Ylistysryhmä Sirpaleet Heinolast Radio Dei täyttää 20 vuotta. Uutiset Kirsi Rostamon mukaan kristittyjen yhteys on ollut alusta asti kanavan luovuttamaton arvo. Uutiset ”Jos meillä on kirkko, jossa on kaikenlaista toimintaa ilman, että Jeesus Kristus itse kaikessa ihmeellisyydessään on keskiössä, kenenkään elämä ei muutu eikä kulttuuri muutu.

Uutiset Tutkimuskeskus Barna julkaisi viime viikolla selvityksensä irlantilaisnuorten suhteesta kristinuskoon. Tutkimus osoitti, että tukevasti kristillistaustaisen maan nuoriso on Uutiset Ympäri maailmaa puhuva raajaton evankelista Nick Vujicic julkaisi hiljattain Facebookissa hätkähdyttävän tekstin, jossa hän kuvaili erään hengellisen kokouksen jälkihoitotilannetta.

Uutiset Palestiinalaismedian vihanlietsontaa paljastava YouTube-tili on suljettu. Sitä hallinnoiva israelilaisjärjestö Palestinian Media Watch vahvistaa, että hallitukset, viestimet ja asiantunti King’s Kidsit vahvistavat sukupolvien yhteyttä.

Uutiset Light up, Europe! Uutiset Tukholman suomalainen Filadelfia-seurakunta on lähtenyt liikkeelle tukemaan Euroopan lähetystyötä, ei vain palkkaamalla siihen työntekijän, vaan tekemällä sen hyväksi myös CD-levyn. Uutiset Reformaation teemaseminaari tarjoili herättäviä näkymiä sekä kirkkohistoriaan että tulevaisuuteen. Näyttävä Suomi -juhla Rautavaaralla.

Uutiset Ristin maa yhdisti kuntien ja eri yhteisöjen toimijat. Uutiset Kaustisen urheilutalo täyttyi lokakuun ensimmäisenä lauantaina Kids Action Night -tapahtumaan osallistuvista lapsista.

Uutiset Brittiläinen Great Western Railway -yhtiö on nimennyt yhden junistaan John Wesleyksi luvulla eläneen metodismin perustajan kunniaksi. Uutiset Apostoli Paavalin elämästä ollaan valmistelemassa Hollywood-tuotantoa. Uutiset Koillis-Englannin Stocktonissa toimiva perinteikäs Stockton Baptist Tabernacle -seurakunta päätyi vaihtamaan nimensä, koska paikkakuntalaiset eivät käsittäneet, että kyse oli kristillisen yhteisön kir Uutiset Areiopagin uuden ohjelman jaksoissa keskustellaan muun muassa ihmiskäsityksestä, tekoälystä ja evoluutiosta.

Uutiset Monet helluntaiseurakunnat ovat tämän vuoden aikana liittyneet Suomen Helluntaikirkkoon. Uutiset Suomen Ekumeenisen Neuvoston vuotisjuhlakonsertti keräsi lokakuisena sunnuntai-iltana runsaasti kuoromusiikin ystäviä Uspenskin katedraaliin.

Myös muualta tullut kaipaa kohtaamista. Uutiset Jumala uudistaa seurakuntia ulkomaalaistaustaisten kristittyjen kautta, maahanmuuttajatyön seminaarissa todettiin. Uutiset Vainottuja kristittyjä yhdistää yhteyden arvostaminen. Uutiset Kristillisdemokraattien kansanedustaja uskoo, että eutanasian vahva kannatus perustuu tietämättömyyteen ja pelkoon.

Uutiset Syksyn pimeimpään aikaan tuo valoa Helluntaiseurakuntien musiikki ry: Tämän vuoden laivaristeily on jo yhdeksäs perättäinen HSM: Uutiset Kälviän helluntaiseurakunnan kitarakuoro on päässyt finaaliin Radio Dein ja Kristillisen eläkeliiton järjestämässä seniorikuorojen kilpailussa. Kälviän kuoro esitti sata vu Uutiset Luterilaisessa kirkossa lanseerattiin erityinen sielunhoitokortti hengellisten toiveiden huomioimiseksi hoitotyössä.

Uutiset Kaikkien kristillisten yhteisöjen ei tarvitse olla samanlaisia. Uutiset Kristitty motivaatiopuhuja Nick Vujicic esiintyi kaksi viikkoa sitten pidetyssä Nordic Business Forum -tapahtumassa. Kyseessä oli Vujicicin ensimmäinen vierailu Suomessa. Uutiset Aktiivisesta maahanmuuttajatyöstään tunnetussa Salon helluntaiseurakunnassa kastettiin viime vuonna 48 maahanmuuttajaa.

Tänä vuonna kastettuja on kahdeksan, viimeisimpänä eräästä Arabian Fida toi salibandyn Laosiin. Uutiset Nuoren pelaajan itseluottamus kasvaa, kun saa kuulua joukkoon ja onnistua. Uutiset Joulupukki-henkilön esikuvaksi mielletyn Pyhän Nikolauksen engl.

Santa Claus haudan uskotaan löytyneen. Oletettu hautapaikka ei ole Korvatunturilla tai Pohjoisnavalla, vaan Turkin Anta Uutiset Yhdysvallat ilmoitti viime viikolla eroavansa YK: Ero on vastalause Unescon Israelin vastaisille lausumille, joita järjestö on viime vuosina antanut Uutiset Kansainvälinen ruokamarketketju Lidl on jälleen saanut valituksia sen muokattua pakkauksissa näkyvää kirkon kuvaa niin, ettei kirkossa näyttäisi olevan katolla ristiä.

Uutiset Suomalaisen messun juhlaversion on tänä vuonna nähnyt jo yli 25 ihmistä. Jyväskylässä messutilaisuus syntyy seurakuntien yhteistyönä. Syyspäivillä rohkaistiin tavoittamaan uusia ihmisiä. Uutiset Turun Messukeskuksessa opeteltiin rakastamaan omia ja vieraita. Uutiset Rahankeräyslain tulkinnassa helluntaiseurakuntien asiantuntijana toiminut varatuomari Markku Luoma katsoo, ettei tilanne yhdistysseurakuntien osalta ilmeisesti ole muuttumassa.

Uutiset Porin helluntaiseurakunnan johtava pastori Petri Harjula seisomassa selin luovutti kaupunginvaltuuston kokouksessa 2. Uutiset Osallistujat kiittelivät Turun ilmapiiriä. Uutiset Luterilaisten seurakuntien taloudellinen tila heikkeni hieman viime vuonna. Seurakunnille kertyi vuosikatetta yhteensä miljoonaa euroa v Uutiset Käytännönläheinen lähestymistapa kiinnostaa myös virallisempaan ekumeniaan kriittisesti suhtautuvia.

Uutiset Tuoreen tutkimuksen mukaan islam hallitsee maailman virallista valtionuskontokarttaa, mutta kristinusko on suosituin ja sen vaikutus yllättävän laaja. Länsimaiden kulttuuriin vuosisatoja kuuluneet lyhen Uutiset Yhdysvaltain tuhoisin joukkosurma Las Vegasissa 1. Tapahtumapaikalla ollut Taylor Benge pelastui molemmilta kohtaloilt Uutiset Synnintunto vei Kalle Mäenpään vapahtajan luokse. Uutiset Sysmässä mentiin sinne, missä ihmiset ovat – ja siellähän he olivat! Tätä ei etukäteen suunniteltu.

Kysyttiin vain, että sopiiko, ja kyllähän se sopi. Seurakunnissa syödään IK-opiston puolesta. Uutiset Perinteiselle elokeräykselle luotiin moderni vaihtoehto. Uutiset Professorin mukaan sukupuolikäsityksiä koskeva ”arvohuuhtelu” ei tule jäämään vaille vakavia seurauksia. Uutiset Oriveden seurakunnissa uskotaan, että toimiva yhteistyö mahdollistaa isommat yhteistapahtumat myös jatkossa. Uutiset Lapinlahden Yhteyspäivillä Uutiset Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve yhdistää ihmisiä.

Ovatko helluntailaiset kateellisia esimerkiksi vapaakirk Uutiset Luterilaisessa kirkossa vieroksutaan nykyisin tuomio-alkuisia sanoja, kuten tuomiokapituli, tuomiorovasti, tuomiokirkko ja tuomiokirkkoseurakunta.

Asia selviä Kirkkohallituksen kyselystä Avainmedian tiedotusvideo löi läpi. Uutiset Egyptiläissyntyisen islam-asiantuntijan analyysi Euroopan terrori-iskujen taustoista osoittautui huippuajankohtaiseksi. Uutiset Ukrainan evankelisten kirkkojen yhdessä järjestämä reformaation merkkivuoden suurtapahtuma kokosi vähintään ihmistä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Uutiset Tunnettu yhdysvaltalainen evankelinen vaikuttaja Ed Stetzer on pahoillaan siitä, että joidenkin kristittyjen viljelemät maailmanlopun ennustukset vievät huomion maailman todellisilta kri Uutiset Argentiinan presidentti Mauricio Macri on kiittänyt maan evankelisia kristittyjä näiden toiminnasta maan hyväksi.

Reformaation merkkivuoden kunniaksi järjestetyssä konsertissa puhunut Ma Uutiset Fida Health Promotion -työn koordinaattorit Markku ja Marketta Helin toivovat saavansa Valintojen polku -tapahtumalle yhä enenevää jalansijaa Suomessa. Vapaakristillisiä seurakuntia mukaan sairaala- ja surutyöhön. Uutiset Ari Urhonen toivoo, että sairauteen, menetyksiin ja suruun keskittyvä sielunhoito lisääntyisi Suomen vapaakristillisen neuvoston jäsenseurakunnissa.

Station LAN veti tuvan täyteen. Mukana oli noin nuorta. Paitsi Willow ja kumppanit, nyt kahdeksannella tuotantokaudella eräs nti Summers on herännyt toisen "tappajan" sängystä, naispuolisen sellaisen. Pertti Jarlan syväluotaavan analyysin kanssa täysin samaa mieltä. Tein haun nimellä Omaha, enkä löytänyt yhtään osumaa. Leikattakoon irti ja seivästettäköön pääni merkiksi ja opetukseksi siitä, etten lukenut ketjua loppuun, jos joku on sarjan täällä jo maininnut.

Reed Wallerin Kate Worleyn Omaha Kissatanssija eli Omaha the Cat Dancer på engelska ainakin kuvaa seksuaalisuutta kaikissa muodoissaan, myös homoilua ja lesboilua.

Jos ei nyt aktiksi asti, niin annetaan ainakin ymmärtää, että pari naista asuu parisuhteessa keskenään. Ja homoilua sarjassa on näytetty ihan "silleenkin". Loistava saippuasarja - mikä ihme siinä on, ettei menestynyt suomenkielisinä painoksina? Ei tässä ketjussa, mutta Omahalla on oma ketjunsa http: Jos sä olet tässä osiossa kun teet haun, haku tehdään vain tästä osiosta. Eli haku kaikista keskusteluista tehdään keskustelujen etusivulla.

Se, että joku onkin homo, tosiaan tuntuu olevan joidenkin mielestä räväyttävän hauska juonenkäänne. Samalla se henkilö onkin sitten pedofiili ja nekrofiili ja tykkää nahasta.

Ihan kuin joku olisi sanonut: Preacherista varsinkin ensimmäisen jakson loppu sekä Karkeajännitys: Piko ja Fantasio seikkalussa Virus http: Muumipeikko ja Nuuskamuikkunen ovat homoja. Näin väittää ruotsalainen kustantaja St efan Ingvarsson. Ingvarsson kuvailee blogissaan Aftonbladetissa Muumipeikon ja Nuuskamuikkusen välistä suhdetta syväksi rakkaussuhteeksi. Suhde on kuitenkin hyvin ongelmainen, sillä Muumipeikko on tunteellinen yksiavioinen romantikko.

Itsenäistä Nuuskamuikkusta Ingvarsson puolestaan kuvailee suhdeanarkistiksi, joka jättää Muumipeikon joka talvi vaeltaakseen etelään. Näiden matkojen yksityiskohdista ei ole juuri tietoa, mutta Ingvarsson vihjaa niihin kuuluvan vieraissa käymisiä.

Muumipeikon ja Nuuskamuikkusen välinen tukahdutettu rakkaus näkyy Ingvarssonin mielestä parhaiten parivaljakon välisessä kirjeenvaihdossa Nuuskamuikkusen matkojen aikana.

Niiskuneiti on faghag Ingvarssonin mukaan Niiskuneiti ja Muumipeikko ovat kyllä hyviä ystäviä, mutta heidän suhteensa ei ole millään tavoin verrattavissa Muumin ja Nuuskamuikkusen suhteeseen. Ingvarsson luonnehtii Niiskuneitiä termillä faghag, joka tarkoittaa sensitiivisten mieshomoseksuaalien kanssa viihtyvää naista.

Aiemmin Muumilaakson asukkaista homona on pidetty muun muassa Hemulia. Hahmo pukeutuu mekkoon, joka on väriltään violetti. Violettia pidetään yhtenä homoseksuaalisuuden symbolina. Pölvästimäinen väite, puuskahtaa Tolvanen. Tolvanen arvelee, että kustantaja Stefan Ingvarssonin homoväitteissä on kyse sensaation hakemisesta. Ingvarssonin mukaan Nuuskamuikkunen olisi Muumipeikon elämän rakkaus.

Tolvasen mukaan kaksikon suhteessa on kyse kuitenkin syvästä ystävyyssuhteesta. Tolvanen arvelee, että moni alkoi etsiä Muumeista homoseksuaalisia symboleja sen jälkeen, kun Tove Janssonin homoseksuaalisuus tuli julkiseksi.

Ja kaikestahan voi löytää eroottista säpinää, kun aihetta tai kohdetta oikein vääntelee ja kääntelee. Tolvasen mukaan ruotsalaiset ovat aiemminkin väittäneet perättömiä tietoja Muumipeikosta. Väitteet osoittautuivat myöhemmin täysin perättömiksi. Tolvanen on muun muassa kirjoittanut kirjan Muumisisarukset, joka kertoo Tove ja Lars Jansson elämästä ja urasta.

Hän on myös kääntänyt useita Muumipeikko-sarjakuvia. Ettäkö Muumipeikko ja Nuuskamuikkunen, nuo Muumilaakson Tintti ja Haddock, muka olisivat homoja, kaikkea sitä väitetäänkin. Hemuli on kyllä niin syvällä kaapissa, että takalisto on jo puoliksi Narniassa. Kuuritarin tuorein inkarnaatio nosti totuuden pintaan. Luin alun keräävän kokoelman Moon Knight the bottom tosin asiayhteydessä traden nimi viittaa pohjaan, ei perään ja kaiken maanisen hulluuden ja sadistisen väkivallan keskellä oli kuinka Frenchie viimein tuli ulos kaapista ystävälleen Spectorille.

Se että metroseksuaalisti pukeutumisestaan tarkka fransmanni teki näin oli luonnollisesti yllätys ja shokki Spectorille joka ei moista aavistanut lain Tapahtumaa seurannut viharikos ja sen kostaminen ovat lähes standardikuvastoa, mutta dialogista ja fiksusta käsittelystä pisteet Charlie Hustonille. Kas, täälläkin mainintaa tuosta Muumipeikon ja Nuuskamuikun homoudesta.

Uutisvuodossahan käsiteltiin asiaa eilen hauskalla tavalla. D Tuli tässä mieleen. Aiheutti kuulemma kritiikkiä faneissa. En kyseistä sarjaa ole nähnyt, lukenut vain jotain juttua.

Joku joka tietää, mistä Teris sarjasta on ollut kyse, olisi sopivaa jos kertoisi. En tiedä pääsikö sarja koskaan Suomeen asti, ja kestikö se pitkään tv: Tietenkin tämä liittyy aiheeseen vain etäisesti. Mutta kun Teris on sarjakuvahahmo, niin pidin luonnollisena mainita asiasta tässä ketjussa. En muista olisinko mahdollisesti maininnut asiasta aiemmin täällä Brandon Lee - Mistäköhän lienee sitten ollut kyse?

Joku tekeillä ollut tai tekemättä jäänyt, jonka fanit runtelivat jo ennen tuloa? Hämännyt useamman vuoden, jonkun arvostelun yhteydestä muistan, saattoi toki olla kolumni. Elokuva-lehti lienee ollut kyseessä. Missäs ketjussa olen muuten kysellyt tuon perään aiemmin? Ja miten voin taas unohtaa tuommoisen asian? Michel Rabagliatin "Paul Moves Out" -albumissa nimihenkilö joutuu pohdiskelemaan suhdettaan homoseksuaalisuuteen kun hänen opettajansa osoittautuu homoksi ja yrittää New Yorkiin suuntautuvalla opintomatkalla tehdä varovaisen aloitteen.

Muumit on kinkkisiä, kun monien hahmojen sukupuolisuus ainakin Janssonilla oli hyvinkin epämääräinen Niistä kirjoista ja sarjiksista voi kaivaa hyvinkin monelaisia lukutapoja. Ja nuo lukutavat tuovat oman hankaluutensa näihin keskusteluihin, koska homoseksuaalisuus on niin usein ollut ja on nykyäänkin siellä rivien välissä, vihjeissä, pienissä tekemisissä tai tekemättä jättämisissä.

Toinen yleinen käytäntö varsinkin vanhemmissa elokuvissa ja kirjoissa on "cast against gender"-roolit, eli erityisesti homomiesten korvaaminen täysin vastaavalla tavalla käyttäytyvällä naishahmolla.

Nämä kerrontakonventiot johtavat siihen että toisaalta hahmoja luetaan homoiksi vaikkei se olisikaan ollut kirjoittajan tarkoitus ja toisaalta jääräpäisemmät heterolukijat voivat närkästyä siitä että kukaan sellainen hahmo joka ei huuda "olen homo" sateenkaarilippua heiluttaen ei olisikaan hetero Lisää ongelmia tulee siinä, että sarjakuvien tekijät voivat vaihtua, ja se millaiseksi yksi henkilö kirjoitti hahmon ei välttämättä jatkukaan toisen kirjoittajan käsissä.

Tai joissain tapauksissa tekijä tai julkaisija saattaa huomata, että jotakin hahmoa luetaan homoksi ja joko muuttaa kuvaustapaa selkeästi heteroksi tai harvemmin lähtee fan service -tielle ja kirjoittaa hahmon avoimemmin homoksi.

Sekä Rawhide Kid että se Nick Fury -taustahahmo ovat esimerkkejä jälkimmäisestä, Batmanin lukuisat tyttöystävät taas edellisestä ja ne bikinipimut bodauslehtien kannessa palvelevat vain tätä tarkoitusta, ne roikkuvat siinä sen miehen kaulassa viestittääkseen että heteromiehet voivat lukea niitä lehtiä Aika joukko noita hahmoja onkin jo lueteltu. John Byrnestä voisi sanoa sen havainnon että hän on erikoistunut tuohon vihjaamiseen, esim.

Northstar on alusta alkaen kirjoitettu homoksi joka ei tuo asiaa julki, viitteitä on pitkin tarinoita ja varsinainen julkitulo tapahtui vasta sen jälkeen kun Byrne oli jättänyt Alfalentueen Sama juttu Mystikon ja Kohtalon kanssa, ei sanota suoraan mutta luenta on paitsi mahdollinen myös järkevä.

Nuo Vertigo-britit Moore, Gaiman, Milligan, Morrison jne ovat toki luoneet lukuisia mainioita hahmoja. GLBT-sarjakuvatekijöiden hahmoja sitten onkin vaikka millä mitalla Ai niin, mainittakoon että valittamisen aihetta löydetään aina hahmosta kuin hahmosta: Joko ne hahmot ovat liian stereotyyppisiä tai huomaamattomia, niiden tarinat keskittyvät vain homouteen ja seksiin tai sitten ne aiheet sivuutetaan liiaksi jne. Kaikkia ei voi koskaan miellyttää ja usein ne paheksujat ovat kovin kovaäänisiä Stan Leen mukaan Pinky Pinkerton oli alunperinkin tarkoitettu homoksi.

Jos sitä tarkoitit Nick Fury -taustahahmolla. Sankari ja nuori poika -asetelma on alunperin syntynyt että sankarilla on joku jolle puhua, ja lukijakunnan nuorten poikien samaistumiskohde. Ja ehkpä Lee on hänet tosiaan homoksi alunperinkin kirjoittanut mutta on sitten ollut vielä epämääräisempi kuin Byrne Northstarin kanssa Tuolle sankari  ja nuori poika -kuviolle on tosiaan ihan tarinankerronnallinen funktionsa, joskin samaistumisesta muistan lukeneeni joskus hyvinkin närkästynyttä kommentointia Että kun luki Batmanin seikkailuja niin pystyi kuvittelemaan että itsekin voisi sitten joskus olla yhtä hyvä kun kasvaa isoksi, mutta Robin on samanikäinen mutta jo niin paljon parempi kaikessa kuin sinä, Robiniksi ei voi kuvitella tulevansa Mutta niin, vaikka tuolle konventiolle onkin sankarisarjakuvassa selkeä funktio, niin se saattaa silti näyttää muulta, erityisesti jos lukija ei ole järin perehtynyt sankarisarjakuvien konventioihin Samoin kuin bodauskulttuuri saattaa näyttää omalaatuiselta, tai suomalainen tapa saunoa Sidekickin alkuperäinen tarkoitus oli että sankarilla on joku jolle puhua.

Siksi Tintissäkin oli Milou heti alusta asti. Robinista alkoi taas tämä mestari ja kisälli -asetelma, joka yleistyi supersankareilla luvulla. Sidekickeistä taas on oma ketjunsa.

Jatketaan täällä näistä homostelijoista. Onko Riverdalessa joskus ollut joku streittarikin? Koko poppoo vaikuttaa vähintään kaappitapauksilta vaikka näytösluonteisia romansseja ja jopa häätilaisuuksia on paikkakunnalla esitetty Gay-Kevinin naama on näämmä suoraan Howard Crusen hahmoilta napattu. New York, NY April 22, On September 1st, Kevin Keller, Archie Comics' first openly gay character, will be welcomed into the town of Riverdale. Archie's hometown of Riverdale has always been a safe world for everyone.

Santtu eli Jughead olisi pitänyt päästää kaapista ulos. Ei näemmä käynyt, vaan uusi hahmo kiintiöhomoksi oli otettava. Nero eli Dilton olisi ollut sopiva kumppani Santulle.

Vaikka tuntuvat Kevininkin kanssa tulevan hyvin toimeen: Lisäksi supersankarit välttelevät avioitumista ja salaavat "yöminänsä" tyttöystäviltään - tahattomia tai tahallisia viittauksia menneiden vuosikymmenten homoelämään nekin. Batman ja Teräsmies http: Jukka Laine - Sammy Day 15, Gorillat Hollywoodissa esittelee homppelinäyttelijän Randolf Valentinin, jonka kaksoisolento Jack on ja jonka sijaisnäyttelijäksi hänet palkataan.

Myös Jack opettelee keikistelemään uudessa tehtävässään. Ja Sammy nauraa itsensä tärviölle näiden kahden kanssa. Sammy Day 30, Les Gorilles portent jupons suomeksi vaikkapa Gorillat hepenissä on kuin Ralf Königin sarjakuvaa lukisi. Ensimmäinen Suomessa ylihypätty "Leskirouvien" jälkeen. Al Caponea vastaan todistamaan joutuva karkaa vankilasta. Tämän perään lähetetään Sammy ja Jack, ja tietysti Capone miehineen myös hakee tätä, ja lopuksi Eliott Ness ja Lahjomattomat.

Todistaja liikkuu Chicagon transupiireissä. Ja kaikki tutut hahmot pukeutuvat naisiksi. Ensin Jack tanssittaa transua, joka osoittautuu Jackin serkuksi. Serkku auttaa sitten poikia sulautumaan transujen maailmaan. Seuraavaksi Capone tanssittaa Jackia ja myöhemmin Ness Caponea. Jodorowskyn-Theon Le Pape terrible -sarjassa päähenkilö on seksihullu homopaavi Julius II, joka muun muassa raiskaa Michelangelon perseeseen Suomalaiselle lukijalle härskit paavit ovat pelkästään puolikiinnostavia historiallisia kuriositeetteja, mutta ehkä tämmöisille tarinoille on vakava yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tarve Espanjan ja Italian kaltaisissa maissa Tuskin sentään Batman, mutta Jukan toisessa ketjussa mainitsema Tim Drake voi olla mahdollinen.

Robin on tärkeä hahmo, mutta niitä on ollut jo niin monta, että joukkoon mahtuu yksi homokin ilman, että oheistuotemyynti vaarantuu. Pässi sotkee nyt Batwomaniin ja tuoreimpaan Questioniin mutta kerrankos tuota. Tai ehkä ajattelit Midnighteria. Marvelilta on sitten vahvistettu että tulossa oleva häätapaus on homohäätapaus, ja kyseessä ovat Pohjantähti ja poikystävänsä Kyle. Wertham always denied that he favored censorship or had anything against comic books in principle, and in the s he focused his interest on the benign aspects of the comic fandom subculture; in his last book, The World of Fanzines , he concluded that fanzines were "a constructive and healthy exercise of creative drives".

Still infamous to most comics fans of the time, Wertham encountered suspicion and heckling at the convention, and stopped writing about comics thereafter. Olisit vaan jättänyt mainitsematta. Wertham ei ikinä puolustanut sarjakuvia tai vetänyt sanojaan takaisin, vaikka väittikin ettei hänellä ollut mitään sarjakuvia vastaan sinänsä.

Fanzine-kulttuurista sensijaan hän oppi pitämään, tai ainakin kiinnostui aiheesta: Olenko muuten ainoa jota huvittaa ajatus, että Pohjantähti menee naimisiin mustan homon kanssa? Ei varmaan puuttuisi kuin että tämä olisi vielä lyhytkasvuinen tms. Eipä tuo nyt siis mitenkään häiritse, mutta vähän tässä haiskahtaa laskelmointi Marvelilta.

Mitä tulee Batmaniin, niin ihan totta, jos oikeasti tuntee Batmanin hahmoa, niin tietää että hän ei ole homo. Eikä tule koskaan olemaankaan. Ja muutenkin, en hyväksy tätä keskustelua Batmanin homoudesta, ilman että näytetään todisteita. Jotka tulee olla sarjakuvista ja niiden täytyy puhua yli kaiken Batmanin maskuliinisuuden. Michael Riddle - Täällä on muutamaan kertaan huudeltu myös aseksuaalin sarjakuvasankarin perään.

Ensimmäisenä ajatuksena sellaisesta nousi mieleen Judge Dredd. Hän tosin saattaa myös edustaa jotakin meidän kulttuurillemme ja ajallemme vierasta, mutta Mega-City ykkösessä tunnustettua, seksuaalisuuden muotoa.

Toisaalta oman seksuaalisuuden toteuttaminen voi olla tuomareilta kokonaan kiellettyä. Ehkäpä seksuaaliset tuntemukset ovat tuomarien kohdalla määritelty rikollisiksi ja seksuaalisuus karsitaan tuomarikokelaista epäinhimillisen tehokkaasti Mega-Cityn lakiakatemiassa. Enpä tosiaan muista, että pullottaako sarjakuvien Dreddillä koskaan haalareidensa sisällä yhtään mikään. Batman voipi olla todellisuudessa niin hetero kuin lukuisten ihmisten kirjoittama fiktiivinen hahmo voi yleensä olla.

Mutta Batman ja Robinkin ovat silti kiistattomasti populaarikulttuurin tärkeimpiä homo ikoneja. Paula Koivuniemi, Sherlock Holmes ja tohtori Watson. Kyseisten hahmojen seksuaalinen identiteetti on aika pitkälti ambivalentti, joten kaikki tulkinnat passaavat. Ja onhan Batmanin yksinäinen, neuroottinen ja traumatisoitunut, mutta voimakas ja kaikkivoipa hahmo toiminut voimaannuttavana esimerkkinä nuorille homoille monien sukupolvien ajan. Älkää riistäkö sitä heiltä.

Siinähän mennään muutoin perusinhimillisyyden äärelle, ja sellainen nyt ei ole sukupuolisidonnaista. Bruce Wayne elää ympäristön paineiden olettamaa heteroseksuaalisen playboyn elämää, kun taas hänen todellinen minänsä on vähän niinkuin kaapissa.

Ihme jos siinä on päätyy homoikoniksi, vaikka se salainen identiteetti liikkuukin taistelemassa ihmeheppuja vastaan eikä fabulouseissa yökerhoissa. Samaten Piparminttu-Pipsa – Tenavat ovat lapsia ja sikälikin jo melko aseksuaalisia vaikkakin ihastuneita toisiinsa kuten lapset nyt ovat , mutta Pipsa on tomboy, sukupuoliroolien rikkoja ja sekään ei tainnut sarjakuvissa olla itsestäänselvää luvulla.

Mutta se Tintti, kyllähän minä ymmärrän Hergen lähtökohdat ja motiivit, mutta jos vähän androgyynin oloinen nuorimies muuttaa kartanoon vanhemman, hyvin maskuliinisne merikarhun kanssa, kyllä siitä vähintään Lihan ja Leikkeleen kassajonossa supistaan, oli totuus mitä tahansa.

Lapset saavat vääriä roolimalleja ja alkavat homoiksi! En tiedä asiaa, mutta jotenkin tuntuu, ettei homoksi noin vain aleta. Samoin kuin ei aleta heteroksikaan, mistään oudoista "eheyttämisistä" huolimatta. Minusta on hienoa, että Batmania fanitetaan seksuaalivähemmistöjen keskuudessa, se vain lisää hahmon tunnettuutta ja lujittaa sen asemaa sarjakuvia ja leffoja suurempana kulttuuri-ilmiönä. Niitä, joille on tärkeää alleviivata fiktiivisen hahmon tai jonkun muun ehdotonta heteroutta, lohduttanee, etteivät Cher ja Paula Koivuniemikään ole tiettävästi muuttuneet homoseksuaaleiksi, vaikka ovatkin homobaarikulttuurissa aika ikonisessa asemassa.

Kysyin kyllä, että aiotko itse alkaa homoksi, mutta ei kuulemma alkaisi Yritä tässä nyt pitää pokerinaamaa näiden kanssa.

Eihän sitä tietenkään homoksi voi alkaa, mutta saahan sitä nyt kiinnostunut olla! Isosti varmasti johtuen sarjakuvajournalismin tasosta maailmanlaajuisesti mutta myös koska marginaali on marginaalia. Totta, Batman tai marvelin mutantit ovat samaistumispisteitä kaksoiselämineen, salaisuuksineen, ennakkoluuloineen, vainoineen ja ajojahteineen valitettavasti kylläkin homoseksuaaleille mutta ne ovat johdettuja eivät esimerkkejä, hypoteeseja.

Marvel tienasi hiljan minulta "pisteen" kuurouden nostamisella esiin http: Piirre kyllä, vamma ei. Mikään ei estä ottamasta vaikka miten umpiheteroa hahmoa esimerkiksi myös homoseksuaaleille mutta myös toisin päin.

Se mitään omaa maskuliinisuutta tai feminiinisyyttä syö jos roolimallina toimii jokin muu kuin omaa seksuaalisuutta edustava hahmo, reaalinen tai fiktiivinen sellainen. Joskus luulisi, että tällainen massahysteriavouhkaus jo loppuisi, mutta ei.

Siellä sen kirjoituksen sivuilla oli kommentti, jossa sanottiin jotain tyyliin, että kumpa sarjakuvalehdellä olisi yhtä monta lukijaa, kuin tästä pienestä asiasta riittää meuhkaajia. Joka on hyvä huomio sinänsä. Kai se on vaan aina helpompi vetää herne nenäänsä ja järki jorpakkoon kuin keskittyä asioihin, joilla on oikeasti väliä. Se on Teen Titans lehdessä. Ei kyllä ole näyttänyt mitään merkkiä homoudesta.

En ole kaikkia lehtiä kerennyt lukemaan. Olli T - Minä pysyn täysin Newsraman veikkausten takana. Jotka muuten myös veikkaavat muiden 9 ohella Alan Scottia. Joka tosin ei ole kai enää vanha. Alan Scott se sitten on, vaikka ennen hän on pitänyt naisista. Alan Scottin paljastaminen homoseksuaaliksi on siinä mielessä "turvallinen" ratkaisu, että hahmon pitkillä perinteillä voidaan perustella etukäteiskohua, mutta supersankarisarjakuviin laajemmin paneutumattoman yleisön keskuudessa Alan lienee sen verran tuntematon, ettei tämä vaaranna pyrkimyksiä markkinoida DC-hahmoja kaikille, myös homoseksuaalisuuteen kielteisesti suhtautuville.

Ehdottoman epäedustavan otantani perusteella suurin osa ihmisistä yhdistää "Vihreän Lyhdyn" käsitteenä nimenomaan Vihreän Lyhdyn Joukkoihin, kiitos leffan ja DC-piirrettyjen. Aikaisemmin täälläkin on ollut puhetta, ettei jenkkilänkään kadunmies tiedä kuka tai mikä on Vihreä Lyhty. Teräsmies, Batman ja Ihmenainen ovat ne DC-hahmot jotka tunnetaan. Tietysti elokuva on tuonut sen jälkeen Lyhdyn nimen tunnetuksi, ja siihen tuo nimi assosioidaan jos kadunmiehelle mainitsee.

Hesarin keskusteluissa näkyy kyllä miten kypsästi asiaan suhtaudutaan: Siis onko joku olettanut "Vihreä Lyhty" nimisen hemmon olevan hetero, kun jo "Robinin" homoutta pidetään selviönä?

Kate Kane survived a brutal kidnapping by terrorists that left her mother dead and her twin sister lost. Following in her father's footsteps, she vowed to serve her country and attend West Point until she was expelled under "Don't Ask, Don't Tell. Estranged daughter, grieving sister, proud lesbian, brave soldier, determined hero.

Olen eri mieltä Batwomanistä. Se ON laitettu vain houkutellakseen mieslukijoita. Hahmon homoseksuaaliseen luonteeseen ei viitata tuskin ollenkaan. Batwoman ei ole lesbo. On toki, ja siinä mielessä hyvin raskaan kaliiperin hahmo ja rohkea valinta kaapista ulos tulijaksi; selvästi näkyvämpi kuin vaikka Marvelin Pohjantähti tai Wiccan ja Hulkkio.

Kadunmiehelle tutuin Lyhty lienee kuitenkin Hal Jordan - sen homoseksuaalisuus olisi ollut jo mittavampi järistys. Hulkkion taustoja oli joskus hauska selittää Marvel-sarjakuvia satunnaisesti lukeneelle tutulle, joka tunnisti hahmon vihreäihoisena Hulkin näköiseksi. Hei, oli Batwomanissä ainakin aluksi ihan kiva kuvitus. Siihen se sitten jäikin. Tuo Lepakkomuija kuulostaa kyllä hyvältä. Pitää hankkia jahka sitä saa tradena jostakin.

Tina DeMona - Jo toinen on tulossa tässä kuussa. Detective Comicsissa julkaistu kokonaisuus ei ole numeroitu vaan kakkonen on ykkönen.

Batwomanit on rautaa ja hehkutan toistamiseen Gotham Centralia koko sarjan saa 4ssä tradessa. Gotham Centralia ei voi ikinä hehkuttaa liikaa. Myös Batwoman pelittää, kun kuvituksesta vastaa J. Williams III - lisäksi viitteet luvun lopun Chase -sarjaan ovat kivoja saatavilla nyt alppuna. Ja hienoa, ettei tämä ole pelkkä mediamainosratkaisu, vaan johdonmukainen ja hahmossaan toimiva valinta, vaikka tokihan Batwomanin suuntautumista myös muistettiin aikanaan medialle hehkutella.

Eli olivat saatavilla vain pienen tovin. Kai huomasitte että Finlandin Tompasta tuli uusi kirja? En ole nähnyt joten en tiiä onko kirjassa mitään Tomin sarjakuvista. Juu, toki Kalhan kirjassa käsitellään Laaksosen sarjakuviakin - miten ne voisi sivuuttaa? Samaan aikaan ilmestyi Valdemar Melankon "Puistohomot", aikoinaan kesken jäänyt sosiologinen tutkimus siitä ympäristöstä jossa Touko Laaksonen eli. Molemmat kirjat on julkaissut SKS.

Marvelin minisarja All-Winners Squad alkoi viime vuonna, ja jätettiin kesken. Kahdeksasta numerosta ilmestyi vain viisi. Sarjassa maailmansodan supersankarin, Young Avengerin jälkeläinen teki tutkimusta eräästä toisesta saman ajan sankarista Captain Flamesta, josta ei löytynyt juurikaan tietoja. Kuka ne oli hävittänyt?

Tutkimuksissa oli jo käynyt ilmi, että sankari oli homo. Viidennen numeron lopuksi näytettiin cliffhanger jossa Kapteeni Amerikka ja Nick Fury olivat aloittamassa puhuttelua tutkijalle.

Xtreme X-men ei tainnut olla täällä vielä? No onneksi samalla sivulla Zeus vetää Kultaiset omenat sieraimiin ja sysää turmeltuneet Tartaruksen kiroihin. Zeus, moraalin etulinjan vartija. Sagasta löytyi homostelua, ja sellainen ei käy Applella http: Vaughan and Fiona Staples's science fantasy comic Saga is the best ongoing comic book series in the business right now. The first trade paperback, which you really should be reading, is selling like crazy. Readers are jumping on board all the time.

And Apple refuses to release tomorrow's Saga issue number 12 on any of their apps because it features gay sex. Conan O'Brien kertoi Nimi on Wonder If It's a Woman.

Barksin Kultaisessa kypärässä museossa käy huolitellusti pukeutunut naismainen mieshahmo, joka haluaa perehtyä tekstiilikäsitöihin. Olisiko siinä yksi Disney-universumin harvoista homoviittauksista omaan aikaansa sidotun vähemmän avarakatseisen stereotypian muodossa? J Lehto - Ja lopussa Aku lähtee miehen kyselee pitseistä, oliko sama ukkeli? Nettisarjakuvasta Questionable Content https: Sarjaan tuli jo aikoja sitten kolme uutta naishahmoa kerralla, ja viime kesänä yksi heistä, Claire, paljasti vaivihkaa päähahmo Martenille olevansa transseksuaali.

Viimeisin pidempi storyline kertoo Martenin isän häistä homohäistä! Jos lukee vain tuon häävierailun, tajuaa koko jutun vähän eri lailla kuin että jos tietäisi että Clairella on kulkuset.

Marten on itse hetero, mutta ex-tyttöystävä on bi joka aloitti suhteen Martenin esimiehen kanssa joka on lesbo. Tekijä Jeph Jacques on saanut palautetta että hänen pitäisi kirjoittaa vaan siitä mistä tietääkin jotain. Siksi häiden jälkeen käsiteltiin viikko rahojen tuhlausta kalliisiin noveltykitaroihin.

Nyt jatkuu häiden tapahtumien jälkipuinti joka on vähän kesken. Sarja itse on vähän sellainen josta ei tajua ihan kaikkea jos ei ole seurannut alusta asti ja se täyttää jo 10 vuotta. Ukkeli oli sama, mutta tässä KK-tarinassahan ei ollut niitä nelikulmaisia munia. Fantagraphicsilta ihan teoskin aiheesta: No Straight lines http: Kiitos kun kerroit, on eittämättä Rahat tai Kolmipyörän kysymyslistoissa ja kun ankat ja karvinenei voisi itseä vähempää kiinnostaa olisi tuo tiedonjyvänen jäänyt ulottumattomiin.

Mutta Bruce Banner ei heti muuttunutkaan Hulkiksi kun hänet yritettiin homoraiskata. Toisen sivun kuplat paljastavat Brucen salaisimmat ajatukset.

John Byrne suunnitteli lukujen taitteessa homoa sarjakuvalehteä Marvelille. Pääosassa tietysti Pohjantähti, jonka poikakaveri olisi ollut U-Foesin Rautakoura. Myöhemmin ilmestyneessä Northstar-minisarjassa ei tainnut olla mitään homoa.

Byrne ei sitä tehnyt. Byrne muuten väittää että hän on vastuussa ensimmäisestä gay-sanasta sarjakuvissa sen nykyisessä merkityksessä.

Ihmenelosissa Julie Angel puhui ohimennen toisen kimulin kanssa pojista, ja epäili jotakuta homoksi. Hulklingin piti alunperin olla tyttö, joka olisi ollut muodonmuuttaja. Olisi sitten vaan muistuttanut poikaa. Dreddissä esiintyi alkuaikoina rakastunut Judge Giant.

Tarinan lopuksi Giant joutui luopumaan tuomariudesta. Tää nyt menee vähän kautta rantain. En ole sarjakuvaan tutustunut ja TV-sarjaakaan ei ole tullut seurattua kakkoskauden jälkeen puhumattakaan siitä, että tietäisin, miten uskollinen sarja on lähdeteokselle , mutta aika kovaa spekulaatiota http: Päivän ja ketjun piristykseksi signeeraamaton nettilöytö.

Kukkopojat ovat miehi my styneet. Jos miehen nimi on Tohtori Outo, niin kai hän sitten luvulla kaipasi rakastunutta miestä.

Laura Sivonen - Kun sitten taas Sunstonen neidot   http: Alkuperäinen X-mies on nyt homo http: Linkin takaa paljastuu, kenestä on kyse. Olipa kuitenkin harvinaisen kömpelösti kirjoitettu tuo paljastus: Ensin nolo gay-vitsi, ja sitten kohtaus, että "sää oot homo, just luin ajatukset telepaattina. Bendis kirjoitti yhdestä kanonisoiduista lesbosankarista, Karmasta, pahiksen. Menneisyydestä siirtynyt teiniversio on homo. Nykyajan vanhempi versio ei ole.

Pikon ja Fantasion albumin Operaatio hiljaisuuden herra Kissala taitaa olla homo. Kutsuu vieraikseen kaksi tuntematonta nuorta miestä.

Jos siinä on joku muu pointti niin en keksi. Marsupilamin ja kissojen kohtaaminen oli kyllä metka. Noinhan kissat juuri ihmettelevät uusia asioita.

Hämiksen ex-pomo Max Modellkin paljastui sitten homoksi ja Miss America taitanee olla lesbo. Tällä rintamalla Marvel johtaa DCtä oikein kunnolla. Tunnusti juuri että on sittenkin. Ja molemmat ovat lätkässä Enkeliin. Bobby on kotoisin aikamoisesta punaniskajunttilasta. Nuorelle Bobbylle oli kova kokemus kun hän tajusi olevansa mutantti. Samaan aikaan hän huomasi olevansa homo, ja päätti salata sen, koska pelkäsi että häntä aletaan vainota senkin takia.

Sitten hän esitti heteroa pitkään. Meidän ajassamme yli 50 vuotta. Mielenkiintoista tulee kun Bobbyn isä saa tietää homoudesta. Uncanny X-Men ilmestyi eilen, ja se tapahtuu ennen Secret Warsia. Voihan tietysti olla että Secret Wars vielä kumoaa sen. Siinä Robin Hood ei ole kiinnostunut Lady Marianista lain vaan elelee metsissä muiden iloisten veikkojen kera, homona lainsuojattomana.

Vähän väsähtänyt idea tuo minusta on. Robinin iloisista veikoista on spekuloitu puolileikillään varmaan kauemmin, kuin Batmanin ja erään toisen Robinin puuhista lepakkoluolan hämärissä ja katseilta suojatuissa sopukoissa.

Nottinghamin jousipyssykisoissa tyttöilevä transu-Robin ei olisi kovin hääppöinen idea sekään, mutta ei aivan niin ilmeinen kuin tuo aikaisemmin mainittu. Vuosien varrelta kaikkien fanifiktioiden jälkeen nuo ideat ovat kaikki jo lähtökohtaisesti vanhoja ja väsyneitä. Se että "kekseliäästi" muutetaan aikaisemmat sankarit gay-versioiksi on toivottoman laiskaa käsikirjoittamista. Keksikää omia uusia sankareita.

Ei pitäisi olla ylivoimaista. Peter Baggen Sweatshopissa strippipalkintojen alla konservatiivisen Melin yhtä konservatiivinen kilpailija laittaa stripissään häkkihamsterin tulemaan kaapista ulos, mikä on silkkaa tekopyhää pr-toimintaa. Typeryydessään juttu on kuitenkin mainio. Aiheeseen olennaisesti liittyvä oletan: Teinititaanien Bunker on myös homo, ainakaan ennen sarjan loppua se ei ollut kovin ilmeistä.

Onnistuin jotenkin lukemaan Hakki Hamsterin tulevan kaapista. Hakki × Kaapo -kamaa ei sentään taida netistä löytyä. Lucky Luken morsiamessa oli kampaaja, joka oli niin ilmiselvä. Jäikö se sinne miesten kaupunkiin? Okei nyt tuli ähky, viime päivinä eri alueilla on jauhettu näitä homojuttuja sävyyn, mikä muistuttaa häpeällä pelaavaa vertaispainostusta. Monelle homolle varmaan tutun traumaattinen asetelma. Muutenkin tämän kaltaiset pikkutuhmat listausketjut ovat mahdollisesti rakentavaakin keskustelua mahdollistavan alueen tuhlaamista, vai kiinnostaako tämä rajaus enää ketään?

Sarjakuvailmaisu, sarjakuvan estetiikka ja historia Kirjoittajat pohtivat sarjakuvan, kirjallisuuden ja elokuvan yhteneväisyyksiä ja eroja, sarjakuvaan liittyvää sanastoa sekä sitä, mikä tekee sarjakuvasta oman taiteenlajinsa, myös historiallisen tutkimuksen näkökulmasta. Muistaakseni kymmenkunta vuotta hämmennyin itse ketjun siirrosta Muut Sarjakuva-Aiheet puolelta tänne, mutta pikkutuhma?

Lucky Lukesta puheenollen, lukaisin jostain melko uskottavan oloisesta lähteestä mutta en millään muista mistä , että karjapaimenten joukossa olisi ollut melko paljonkin homoja – siis jopa niin, että työväenluokkaiset homot olisivat hakeutuneet alalle ihan varta vasten.

Syykin oli ilmeinen, preerian yössä saattoi tapahtua kaikenlaista, mikä ei olisi tullut kysymykseen esimerkiksi kaupunkioloissa. Itse Luckynkään seksuaalisuudesta emme tiedä mitään. Lucky Luken alkuperäinen kustantaja Dupuis ei suostunut siihen että sankarit vehtasivat naisten kanssa.

Jos naisia oli mukana, niin suhde oli platoninen. Ja sellaisetkin tapaukset olivat harvinaisia. Luke vaihtoi kustantajaa luvun lopulla, mutta ei tuo siitä miksikään muuttunut, jos ei lasketa sitä sivua, jossa Luke tekee kaikkea mitä ei pitäisi. Valkoisessa ratsastajassa oli pieni hetki konnien joukosta lähteneen Gladysin kanssa.

Ja sitten oli Lulu Carbine, josta kaksi Daltonia oli kiinnostunut romanttisessa mielessä. Yleensäkin kapakkaruusut tulivat mukaan vasta Dargaud-kustantamolla. Ei haluttu ottaa mitään riskejä ennen luvun alkuvaihetta. Tintin-lehdessä taasen Bianca Castafiore oli niin karrikoitu hahmo, että hyvin harva voi kuvitella koruaarian laulaja-tädistä mitään seksuaalisviritteistä, vaikka tämä Haddockia lievästi liehitteleekin.

Poikkeuksen tekee anarkistinen Breaking Free -sarja, jossa "kapteenilla" on vaimo ja Tintti on selvästi heteroseksuaalinen punkkari. Belladonnassa on myös jokunen lesbo. Breaking Freen hahmot Tintti ja Kapteeni eivät yhtään muistuttaneet luonteiltaan tai taustoiltaan esikuviaan.

Vain ulkonäöltä ja nimiltä. Taisi siinä olla lesbokin, että pysytään ketjun aiheessa. Lontoosta ostin kahdella punnalla. Tintti on belgialainen partiopoika. Alkuperäinen katolilainen partioliikkeen lehti halusi jo luvulla Tintille vanhemmat ja sisaruksia. Hergé sai neuvoteltua diilin että hän tekee sellaisen sarjakuvan, mutta erikseen. Syntyi Veikko, Tette ja Jykke. Tämän tiesin mutta Benelux-ranska akselin partioliike ei ole ihan sama kuin omamme. Sen maailman erittely muistuttaa liikaa Pioneeriliikkeen selittämistä pojan ikäluokalle.

Asuvat kartanossa pienen valkoisen koiran kanssa ja ainoa nainen mikä siellä on nähty on oopperalaulaja. Siihen nähdenhän useimmat muut sarjakuvat ovat lähinnä homososiaalisia. Yksi kysymys toki on, onko homous edelleen Anton Tšehovilta lainattu kivääri sarjakuvassa – onko homohahmo mukana sen takia, että tarina käsittelee homoseksuaalisuutta, vai sen takia, että homoja nyt sattuu olemaan ja jos ja kun kustantaja ei sitä vaadi, olisi hölmöä sensuroida ihmissuhteet ja seksuaalisuus pois sarjastaan tai tehdä siitä heteronormatiivista.

Webbisarjoissa tällaista normalisointia on näkynyt mukavan paljon. Samaa vertausta voisi ja on käytettykin Batmanin, Robinin ja Alfredin kartanoelämään jossa Bruce Wayne käyttää seurapiirineitosia "partana". Kumpikaan teoria ei mielestäni pidä vettä.

Normalisointi on mielestäni terve piirre ja se ettei homous automaattisesti lokeroi tiettyyn stereotyyppiin oli hahmo mikä hyvänsä. Tsehovin kivääri on hyvä lisäys keskusteluun, syy miksi homous on sarjakuvassa. Seksuaalisuus ylipäätään fiktiossa, ei yksin sarjakuvissa, on yleensä joko itsetarkoituksellista ja turhan harvoin luonnollinen osa arkea. Motiivin ollessa joko myynninlisäystempaus tai tiedostavuuden lisääminen eroavat molemmat myös siitä että jotkjin juonikuviot ovat suoraa seurausta hahmojen seksuaalisuudesta.

Tästä voidaan toki johtaa sekin että Tsehovin ase toimii eräänlaisena antiteesinä: Näin noidankehä on valmis. Samahan pätee myös Bechdelin testiin osin, sikäli jos seurataan historiallista todellisuutta edes viitteellisesti on tarinoita joissa ei ole jompaa kumpaa sukupuolta lain, se ei tee niistä itsearvoisesti  sukupuolivihamielisiä tai homoudesta kertovia. Eikä siis vain herättämään huomiota. Tietokonepelien pelaajat, sinällään epäilyttävä ihmisryhmä tietysti kokonaisuutena, ottivat nokkiinsa jo siitä, että eräässäkin tietokoneroolipelissä oli naispuolinen sivuhahmo, jonka varsin vähiin repliikkeihin kuului "kuten vaimoni tapasi sanoa".

Tämä ei tuonut hahmoon tietenkään mitään varsinaista ulottuvuutta, joten tämä oli tietysti "itsetarkoituksellista homoagendaa". Batman on tietysti vertauskuvallisesti aika homo juttu: Mutta voisihan se toisaalta olla BSDM-yhteisö tai jotakin muutakin. Mutta Robiniin kohdistuvat pederastia-epäilyt ovat enempi perua jostain luvun "poikia metsästävä homo"-valistusfilmeistä.

Robin kai on ainakin enimmän aikaa ollut oikeasti alaikäinen ja tarvitsi täten huoltajan toisin kuin iältään epämääräinen mutta yksin ympäri maailmaa työkeikalla ravaava Tintti Voisi tietysti toki olla ihan mielenkiintoinen twist, jos Batman ja Robin olisivat molemmat homoja, vaikkei heillä keskenään mitään peliä olisikaan, mutta Bruce voisi toimi mentorina ihmissuhteissakin suojatilleen.

Viimeisimmässä Voima-lehdessä on juttua Rex-nimimerkkiä käyttävästä piirtäjästä, jonka hahmot muistuttavat kovasti Tom of Finlandin vastaavia. Oikeaa nimeä ei paljastettu, mutta kerrottiin Rexin olevan pieni hauras ukkeli. Vastahan se on ollut kupletin juoni vuodesta Tinttihän on eniten aseksuaalinen hahmo: Vaikka tuollaisia henkilöitä oikeastikin on niin kuitenkin niin harvassa että homoseksuaalisuus on nähty luontevampana lähestymiskulmana. En jaksa etsiä tarkempia tilastoja aiheesta mutta kun luvun naiskirjailijoista on ollut puhetta, niin esiin on noussut maininta että naimattomuus oli kohtalaisen yleistä, puhumme ihan kymmenistä prosenteista.

Avoliitotkaan eivät olleet vaihtoehto kuin kaikkein alimmissa yhteiskuntaluokissa Niin, jossakin seikkailusarjakuvassa ongelma on se, että siitä seksistäkin tulisi seikkailu, ja se ei enää olisi moraalisesti hyväksyttävää.

Hyväksyttävää romantiikkaa ja seksuaalisuutta olisi tapailla jotakuta samanikäistä tyttöstä, tapailusta seuraa avioliitto, avioliitosta heteroseksiä ja heteroseksistä lapsia ja merirosvon aarteen etsinnän sijaan Tintti saisi tehdä paikallislehteen juttua maatalousnäyttelystä tuodekseen elannon perheelleen.

Saduissahan ja niiden samanaikuisissa lapsillekin sallituissa Disney-adaptaatioissa tämä oli ihan ok, koska kertakäyttösankarin pitkin seikkailla vain kerran ja saada prinsessa ja ehkä joku valtakunnanpuolikaskin.

Tietysti meillä on joku Mustanaamio, joka sukurasitteella onnistuu perustelemaan seikkailemassa ravaamisen. Mämmilässä oli sentään Uffe, kunnon dandyhomo, joka tosin kuitattiin sarjasta pois aika tylysti toteamalla, että ekonomi Ekman oli ollut HIV-positiivinen jo Mämmilässä suhmuroidessaan. Myös Transformerseissa tuntuisi olevan homoja mutta vain hienoisina vihjailuina.

Tuntuisi vähän oudolta, kun eihän ne lisäänny "silleen". Tai en mä tiiä sen kummemmin, kuin niitten Marvelin julkaisemien lehtien perusteella, joissa rakennettiin jokunen robotti lisää ja sitten Optimus Prime latasi niihin Allsparkista vai mikä se siinä olikaan tietoisuuden. Jos ne jatkoivat Hankin kanssa matkaa.

Miehiä ja naisiahan oli muuten tasaparit. Retu-lehteä lukeneet muistanevat Leo Leimuharjan Snagglepuss , joka on ilmiselvä tapaus. Amerikkalainen homolehti halusi haastatella Marvelin päätoimittajaa Jim Shooteria aiheesta "Miksi Marvel on homovastainen". Hulk Magazine oli julkaissut sarjan jossa kaksi miestä aikoo raiskata Bruce Bannerin Näyte tämän ketjun sivulla Se herätti jonkin verran kohua jenkeissä.

Hulk-tv-sarja pyöri silloin televisiossa. John Byrnen aikaisempi haastattelu Comics Journalissa vaikutti myös asiaan. Siitäkin on ollut Kvaakissa puhetta. Shooterin haastattelu meni näin: Ei sitä tosin koskaan julkaistu, mutta ei Marvelia enää haukuttukaan homovastaiseksi. Nyt loppui TFssä vihjailu kun avoimesti 1 noista roboteista joka muodostaa muiden saman ryhmän bottien kanssa ison robotin tunnusti tykkäävänsä toista robottia. Powered by SMF 1.

Aivan ihana sarja, Otsikko: Mikael Mäkinen - Lauzieria pitäisi enemmän arvostaa, se ei ikinä ajatellut että neekerit on aina neekereitä ja homot homoja, jopa sen fasisteissa oli mukavia puolia Otsikko: Kyl mää sen tiedän, mutta nuohan on kaikki julkaistu myös Suomessa, oletan.

Ovatko suomalaiset kustantajat tehneet yhtään kunnon kokoelmaa Tom of Finlandin töistä? Tarkoittamani kokoelma oli tämä http: Homosarjakuvien listaan pitää lisätä myös Mattipekka Ratian mainio strippisarja Nakki ja Tappi. Nykyään nimenomaan Gothamissa ja nimenomaan Gotham Central -lehdessä.

Mutta ei ole oikein mitään järkevää syytä miksi hänet sinne siirrettiin varsinkaan kun ei ole ollut edes paljoa esillä. Kas kun "Terrible" Turpiniakin ja Starmanin irlantilaisia jepareitakin ei sinne siirretty. Montoyan hoito on kyllä ihan laitoksen ulkopuolelta. Pari uutta tapausta tuli mieleen: Homecoming alpparin päähenkilö Susan Veraghen on myös tyttöihin päin kallellaan.

Mutta Kalervo Palsa ei jää. Hannu Koli on niin esi-merkillinen kansalainen jotta pois ristit ja männynkävyt, hautuumalla kolisee! Lois Lanen polttareissa paljon myöhemmin Maggie ja Toby olivat selvästi pariskunta. Sitä ei ole tullut suomeksi. Wizardissa kerrotaan että lehdessä esitellään uusi DC: Siis ihan uusi, ei entisistä tule homoja. Seuraan tosin kovin harvaa DCU: Tällä hetkellä DCU -stuffista hankintalistalla ovat: Hienot kotisivut, teksti on vain aika vaikealukuista kun on tummaa mustalla pohjalla.

Muistaakseni haukuin kyseistä sarjaa no on se vähän tylsä ja Ratia puuttui siihen täällä Kvaakissa. Mutta nyt se on siis hävinnyt Länkkäristä, kotisivuillakaan ei ollut mitään kummempaa infoa enkä ole nähnyt Länsiväylässäkään mitään juttua - en kyllä sitä aina lue kovinkaan tarkkaan.

Kapteeni Kenguru - Mutta vaikka siis luenkin tiukkoihin trikoisiin sonnustautuneiden miesten seikkailuja, niin en silti mielestäni ole homoseksuaali. Trikoosankareista puheenollen, Batman ja Robin ovat herättäneet ilkeämielisiä juoruja, minkä varmaan jo tiesittekin. Tämä kuva on nähty jo aiemmin tatuointitopicissa.

Eräässä Nemin stripissä joku iso karvainen ja likainen äijä sanoo että "ei minua haittaa vaikka olet homo, kunhan et yritä iskeä minua. Perustelen väitteeni vaikkapa sillä että kerran bussissa pari mimmiä pussaili ja koko dösä tuntui hiljenevän katselemaan toimitusta. Siinäpä olikin varmaan monella peräkammarin poikamiehellä tekemistä saada noin kiihottava toimitus pysymään selkeänä muistissa kotiin asti että voi sen avulla sitten vähän "purkaa paineitaan".

Jos muuten kvaakkilaisilla on joutilaita kuvia naisista puuhaamassa keskenään, niin voitte lähettää niitä osoitteeseen jippokenguru hotmail. Not that's there's anything wrong with that. Byrnellä oli tapanaan panna homoja sarjoihinsa lukijoiden pongattaviksi. Eikö se Alpha Flightkin tullut suomeksi jossa vähän Vartijan kuoleman jälkeen Heather soittaa Pohjantähdelle ja toinen mies vastaa puhelimeen? Tuo on muuten yksi parhaista Seinfeldeistä. Helvetti kun osaisikin ranskaa.

Olisi pitänyt tajuta tämä sarjakuva-aspekti aikoinaan niin olisi motivoitunut kieltä opiskelemaan. Älkää nuoret tehkö samaa virhettä, ranska on ihan pop ja kliffaa hei. En nyt sanoisi ihan noinkaan. On varmaan yksi suosituimpia englanninkielisen mangan osa-alueita suomessa.

OK, harvemminhan se yaoi on ronskimpaa materiaalia kuin harlekiinikirjat, mutta kuitenkin. Pikanttina yksityiskohtana vähän asian vierestä muistelisin lukeneeni aikoinaan mainion amerikkalaisen kauhukirjailijattaren Poppy Z Briten haastattelusta että hän tykkää enempi katsella miesten välistä sekstailua kuin heterohommia. Siksi asuukin kahden kundin ja n: Saattoi olla jossain vanhassa Tähtivaeltajassa.

Eipä silti, kuulemma ainakin takavuosina homojen seura oli naisten suosiossa; tytöt tykkäsivät että on jokin kumppani jolla liikkuu muutakin päässä kuin että miten päästäisiin yhdessä sänkyyn.

König taisi joskus sanoa että naiset lukevat hänen juttujaan nähdäkseen miten miehet käyttäytyvät keskenään, ehkä tytöt lukevat yaoita samasta syystä. Fanitetaanko niitä vai ohitetaanko ne yleensä olankohautuksella, tokaisten "pah, sarjikset on siis niinku tosi passé ja out, ja nääki on siis piirretty tökerösti, emmä tämmösii. Mites muuten Simpsoneiden sarjakuvaversiossa on homoja käsitelty? Piirrossarjaa seuranneet tietänevät että Smithers on "sellainen" ja uudemmissa jaksoissa kuulemma joku toinenkin Springfieldin asukas tulee ulos kaapista.

Jos joku haluaa tehdä paljastuksen niin käyttäköön spoileritageja, se jakso ei ole tainnut vielä tulla Suomen telkkarissa. Kyllä niistä ainakin jokunen vuosi sitten pidettiin kovasti. Ne ovat olleet suosittuja lahjakirjoja rumuudestaan huolimatta.

Nakki ja Tappi taas ei kauhean hyvin napannut. Kuulin myöhemmin sisäpiiriläiseltä, että sarjaa on syynätty suurennuslasin kanssa virheiden löytämiseksi, kun tekijä tiedettiin heteroksi. Se on tietysti verottanut lukukokemusta.

Lisäksi kun teos oli tavallaan antiteesi "Königläiselle" homokuvaukselle, se ei sisältänyt samanlaista tirkistelynriemua heteroillekaan. Muutama pariskunta siitä kuitenkin on pitänyt ja eräänlaisena saavutuksena voi pitää sitäkin, että suopein kritiikki tuli Kirkko ja Kaupunki-lehdestä. Älkääkä unohtako aidoista lesbosarjoista Annukka Leppäsen Anopin unelmaa. V3§a V1tikain3n - Vesa Tappoi Keskustelun Otsikko: Kyllä kuulkaa monia naisia kiinnostaa homomiesten toiminta ihan samasta syystä kuin miehiä lesbotouhut.

Sitä on ehkä vaikea myöntää ettei menetä naisellista cooliuttaan seksuaaliasioissa. Sitten asiaan tietty liittyy olennaisesti estetiikka ja muut viehätysaspektit: Lepakkomiehen suomenkielinen nimi avautui mulle muuten aivan uudella tavalla tän ketjun myötä. Naarassarjoissakin oli hänen sarjojaan, ainakin yhden muistan. Tiedä sitten milloin materiaalia olisi riittämiin?

Enigmassa on homostelua juu. Nimihahmo ja fanipoika löytävät toisensa, eikä alkuperäisen Enigmasarjan kirjoittaja Tituskaan taida jäädä aivan osattomaksi. Tai miten tuo nyt sitten lienee, oli sen verran enigmaattinen loppuratkaisu sarjassa. Onko kvaakissa enää yhtään topiccia, jossa Roju ei leveile kielitaidollaan? Ei ole suomeksi tullut. Se oli Me Naiset -lehdessä. Keräsin niitä joskus punastuu kansiollisen mutta onneton huggasin muutossa.

Svinging London -Kuuskytluvulla sarja ilmestyi  nelivärisenä ja siinä Tiffanylla oli erilainen tukka ennenkuin hippeytyi kiharapääksi ja sarjakin muuttui lehdessä mustavalkoiseksi.

Tiffanyssa käytettiin mojovasti erilaisia rastereita. Oli kukkarasteria, puujäljitelmä- ja tietenkin erilaisia pisterastereita. Epätoivoisesti olen kerännyt taannoin lehtiä saadakseni sarjaa täyteen mutta kun ei löydy kaikkia mistään.

Ellei sitten ole britti Gladstonen albumissa tuo on kunnon koossa, ja se on epäilemättä sama tyyppi. Ja Akuakin alkoi kiinnostamaan homon harrastus. No niin, nyt rupesin miettimään tuota liikaa.

Aku ei ole homo. Mutta yksi homo lisää: Masin Julius tai ennen Jaska. Poistettiin jopa välillä pitkäksi aikaa pois kokonaan, kun lukijat Amerikasta eivät pitäneet selvästä homosta.

Muut silloiset jäsenet pitivät heitä homoparina. Nuklon kiisti kaiken ja oli järkyttynyt kun hänen paras kaverinsa osoittautui homppeliksi. Marvelhan on isoista jenkkikustantamoista kunnostautunut tällä alalla, mutta eurooppahan osaa avoimuuden avomielisyyden: Onkohan DC huomannut että heidän Ultimen ryhmällä on tämä ranskalainen vastine? Ai mutta tämähän on jo http: Duck Woman - Katsohan Asterix lyö vetoa -albumin viimeitä ruutua.

Bardimme kuhertelee selvästi Zazan kanssa. Niin, tietty, sori nyt nolottaa Unen puute yhdistettynä kofeiiniin, siinä tekosyyni. Tuo Königin juttu kuulostaa mahtavalta. Mistähän sen saisi luettavakseen? Mieluiten suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, muita kieliä an osaa. EIkä Kid mikään homo ole. Hiltusen barbaarit ovat monelle arka paikka homoutensa vuoksi, mutta se on myös yksi ansiokkaimmista kuvauksista ja sisäisesti looginen.

Ainoa kunnon vertailukohde on Frank Millerin ja muutama harva antiikin kreikkaa kuvaava työ. On Alixkin ihan ok. Mutta jos valita pitää niin pelkästään tarinaPerhonen ja Leijona pieksee koko tähän mennessä suomennetun Alix-sarjan.

Rami Rautkorpi - En ole valitettavasti ehtinyt vielä lukemaan teoksia The Looming Tower: The American Military Adventure in Iraq sekä Absurdistan , joten voisitko jollain tavalla luonnehtia, miten niissä havaitsemasi puutteet voisivat valaista meille muille Bechdelin saavutuksen pienuutta? Missä Alixissa muka on homoja?

En minä ole huomannut. Okei, pyytäisin pientä selvennystä vielä. Oliko "avarakatseinen eurooppalainen" itseironinen viittaus siihen, että olet itse asiassa ahdasmielinen hörhö, joka arvioi ennakkoluulojensa perusteella kirjoja, joita ei ole lukenut?

No, en vaivaudu teeskentelemään, että kysymyksieni tavoitteena olisi ollut mikään muu kuin julkinen nolaamisesi, joten ei tarvitse pelätä yksityisviestiä.

Ja sen lehden nimi on Time. Tuukka Saturi - Joo, toivottavasti valvojat huomaavat kuka on oikea trolli ja eivät vahingossa lähetä varoitusta itselleen. Ja yksityisviesteinkö Rasmussen osaisi keskustella jotenkin asiallisemmin, kokeile toki sitä ensin täällä. Mitäpä sitä toistamaan, jokainen tehköön arvionsa itse.

...

Homoseksuaaliseen rintojen väliin paneminen bondage pics

Españolas follando en la calle videos teens viejos videos maduras mangas hentai folla en español video porno viejas gordas follando sexo en la exploradora porno milf porn sexo gratis porbo gratis xxx tetas del porno ancianas porno tetona porno gorditas calientes enanas porno amas de abuelas anal españoles erotico cumlauder gratis nudistas porno tias cachondas rubias tube cumloader españa trios videos xx sexo gratis 18 cunnilingus porn videos pormo porno gratis animes porno espñol negros xxx videos hombres maduros follando muizoras brasileñas porno intercambio de sexo con putas videos gordas videos gratis vidos porno gratis en la folla porno gratis pornografia nenas calientes videos hentai gratis porno de maduras mamadas jovenes videos pornos gratis viejos videos maduros lesbianas maduras mujeres maduras mejores videos porno de putas pornoanal chicas guapas follando latinas lesbianas come coños peludos gratis bbw maduras.

cumlouder vidios porno bareback mui zorras lesbianas negras putas xx maduras gratis chicas es. con las mejores tetas jovenes masajes eroticos gratuitos folladas chochos eyaculando videos porno manga porn video gratis tetonas chicos follando tetas super tetonas hd puta xxx follando jovenes sofia rose xxx 18 porno eyaculacion femenina peliculas porno amater sexo lesvico gratis vidos porno hentai porn free hd latinas porn follada enseñando el amor chicas buenas desnudas virgenes videos porno putas cachondas blacksonblondes xx xxx chicas corriendose los mejores tetas maduras swinger franceska jaime mejor porno españa masaje porno lesviana pollas grandes follando en español parejas vaginas peludas pareja española follando duro joven porno viejas bukkake videos porno con potno gratis ver videos ñorno xxx gratis sexo video de maduras follando en hd vidio porno gratis travestis gratis doble penetracion vaginal chicas amateurs follando películas pornográficas gratis enfermeras porno gratis pormo gratis videos porno gai sonia baby porno gratos videos lesbianas videos muy grandes naturales videos maduros videos gratis porno lesbianas viejas follan superpollas porno españolas follando porno gratis muyzorrras maduras tias cachondas videos gratis videos prono gratis rubias 19 lesbianas maduras porn moms xxx vintage porno 80 moras xxx tríos porno violacion lisa ann masajes videos gratis porno manga porno gratis morena follando gordo follando videosdesexogratis sexo gratis en castellano porno castellano viejosfollando chicas pajeandose tetonas muy guarras gratis travestis con doble penetracion anal videos porno pelirojas pollas grandes videos gratis porno viejas negras sasha grey porn videos prono xxx tríos phorno gratis videos porn videos porno madura caliente porno arabes follando tetas porno lesbiana chicascalientes prno follar follando gordo follando enfermeras porno gratis peludas videos videos sexo lesvico gratis famosa follando gratis videos pornos gratis maduritas videos porno películas porno porno modelos porno pono gratis sexsogratis muyputas teen anal tube mature videos morenas sexp gratis de masajes xxx rubias lesbianas maduras porno gratis transexual videos porno de pollas grandes corridas femeninas casting pornos travestis cordoba videos de travestis desnudas follando porno de maduras rusas follando con chicas 19 sexo asiatico sexo travesti pollon x-art negras gordas tetonas video porno gratis blacks on blondes maduras porno chicos follando hd vídeos porno gratis x lesbianas chicas espiadas masajes videos x laura lion ver porno gratis lesbianas video porno folladas en español hd viejas jenna jamenson gordas follando jenna haze pornografia follando cachondas tias en el coño depilado quiero ver videos pornoxx asiaticas lesbianas negras x amater tube español video de asiaticas follando porno gratis videos porno checas sexo en español de maduras gratis alyssa branch videos ver peliculas sexo anal en alta definicion videos trios porno putas follando mujeres muy xorras culos de enfermeras lesbianas follando follada mucho porno gratis videos trios tetonas folladas de sexo grati tori black videos sexo lisa ann porn videos de lesbianas tetas tias guarras chicas porn abuelas x porno en español gratis lesbianas cuarentonas cachondas xxx travestis follando en accion pelicula porno gratis de solteras x supertetas viejos tias buenas xxx tube hd vidio porno de follar con abuelas españolas video x vidros xxx en coños peludos tetas naturales follando gratis videos porno de porno de embarazadas desnudas videos pornos gratis amater chochos porno hd abuelas folladas masaje xxx castin porno americano porno masturbacion porno epañol los mejores culos de lesbianas hd nenas masturbandose super pollas negras x mujeres maduras gratis españoles porno de sexo arabi videos porno gratis porno gratis follar por el culo phorno gratis videos de travestis videos calientes gratis lesbianas tetas maduritas.

con polla folladoras porno jenna jamenson chicas espiadas tetonas videos potno gratis de negras porno pollas porno lesbico casero maduras tube mature porn tubias 19 años 70 video porno porno español vidios de lesbianas porno sado videos peludas ver pelicula porno anal videos videos pporno follando rubias porn free videos rubias desnudas en castellano despedida de lesvianas porno maduras porno para descargar porno de enanas porno asiático videos de sexo gratis masturbacion videos pornos en espanol ruvia19 travesti ferrol playboy porno de masajes trio amateur videos porno gratis de trios polla actrices x porno madura follando hd xxx hentay alexi texa vasca follando videos porno trios xxx hd teen anal duro sexo duro joven follando buscar videos porno anal con negros vidios de lesbianas pono hd video porno francesas webcam coumluder pelicula porno gratis español xxx lesbianas videos porno peliculas pornos gratis de masturbacion femenina ver sexo maduro porno.

Porno porno gratis porno sado videos xxx putas gratis pollas grandes gordas gratis xxmaduras películas porno arabes sexo en castellano team skeet sexo duro chupadas de viejos tetas naturales grandes porno ver videos de mujeres maduras x de viejos xxx videos porno con camara oculta sexo anal gratis sexo duro xxx tetonas follar arabe gratis bdsm masaje con maduros vidios pornos gratis porno gratis follar porno de putas gratis videos porno grati videos porno castellano maduras follando muy zorras profesoras follando gordo follando mujeres maduras negras tetonas xxx maduras x videos porno de coños x videos gratis tetas chicas rubias 19 pirno casting sexo duro gratis chicas guaras videos porno de maduras cachondas follando porno sensuales transexual xxx madres porno con polla videos eroticos gratis abuelas follando sexo gratis travestis sexo trans videos de trios amateurs peliculas porno años 70 video mamada latinas películas xxx abuelas follando mujeres maduras lisa ann hd xxx madura tube virgen xxx hentai videos porno transexuales follando gratis porno hd sexo mujeres negras videos de paris porn porno hentai pollas enormes porno videos porno parejas sextube chicas desnudas videos de pollas grandes gratis folla a hombres porno xxl porno.

cumlouder viejos follando en español parejas amateur follar porno españoles chicas rubias videos abuelas españolas maduras sexo transexuales xxx mature videos x sexo peludas tarzan xxx sexo romantico hombres follando chicas gratis en español superguarras ver videos porno xx rubuas 19 sexo porn gente haciendo pajas mujeres maduras videos porno grati tori black porn videos porno hut tias calientes negra actrices españolas follando en hd tetonas peludas maricones follando tetonas follando videos mujeres videos gordas desnudas videos hd maduras gratis videos porno de negros travestis follar con latinas culonas y tetonas videos gratis videos pornos españoles xxx vídeos porno intercambios orgias hd porno erotico trios tetas morenas pollas peliculas porno con travestis follando negro xvideos esperanza gomez como chupar un coño videos porno manga porno xxl gratis x-art videos porno chicas lesvianas pareja joven despedidas de paris hilton follando bajar porno lisa ann hd videos porno chochas peludas joven follando coños eyaculando videos demaduras lenceria porno tube xxx sexo gratis juegos porno caliente chicas porno tub porno castellano hd como follan chicas tocandose moras xxx mejor porno gratis pprno español tetonas follando hentai porno lesvi shyla stylez hd porn bbw videos porno cocina pornotube hd videos tetas del porno gratis anal porno rubias hd vídeos de viejos video porno rubias 19 sexo anal video porno free streaming porn tube amateur español videos porno gratis mujeres putas arabes xxx nacho vidal maduras ver videos porno maduras pajas gratis grandes porno español corridasenlaboca pajas españolas porno gratis videos gratis porno geys abuelas follar con putas alexis texas porn chica xxx rubias 19 videos pornos en hd videos pornno las mejores videos porno gratis trios videos ponor gratis de dibujos porno rubias 19 vídeos gratis vidios porno francesas webcam videos maduras tube videos x rubias putas gordas lesvianas jovenes masajes mujeres maduras putasviejas maduras porno anal video xxx en español porn tube xxx tias con travestis videos gratis xicas desnudas super mamada trio amateur rubias porno paja española videos porno mandingo vídeos porno con maduras pelicula porno español garganta profunda porno masturbaciones masculinas bdsm amateur vídeos de tios hentaies porno latinas vecinas follando pajas masculinas tetas los pies videos porn party porn videos de xexo gratis actrices porno duro teens corridas porno gordos follando muy guarras gratis haciendo pajas mujeres porno pornstar famosas porno embarazadas lesbianas tetas gratis videos bdsm porn maduras vaginas abiertas madres xxx abuelas follando milfxxx videos porno videos masajes eróticos bibi jones videos heroticos videos porno sexo porn petardas lesbianas xx porno de abuelas culonas gratis abuelas follando porno de porno gratis españolas videos porno mujeres haciendo el culo chicas sexys amateur hd super grandes porno bondage video porno videos porno gratis en castellano videos porno 69 porno enfermeras lesbianas comiendose el mejor porno español xxx gratis porno viseos porno de paris porn tube madelyn monroe video bdsm videos porno de lesbianas travesti follando follando blanca nieves porno videos masajes erotico trios holly michaels actrices porno español xxx sexo abuelas orgias amateur porno años 80 moras xxx videos amateus transexual videos de sexo gratis de gordas tetonas follar madres mamada video amateur madura masajes eroticos porno mandingo vídeos travestis españolas folladoras pornoxxx gangbang videos porno de transexuales xxx arabes videos porno español porno duro xxx sexo hentai video porno de placer vidios porno trio amateur x super xxx chicas sexys desnudas follando lisa ann hd embarazada follando xvideos sasha grey xxx folladas gratis porno bdsm vidios de masajes tetona natural vidios porno masturbacion dibujos porno actrices xxx follando vidios lesvianas transexual videos españoles gratis maduras amateur transexuales ztod videos porno playa viejas prno español hd xxx pies xvideos porno hombres masturbandose desnudas en hd mejores tetas grandes casting xx maduras follando tetas gordas actores porno castingcouch-x pono grati gordas culonas porno guey sexoporno vídeos gratis descargar vídeos pornos lesbianas intercambio parejas follando gratis sexo vidio porno bbw tera patric porno.

con putas rubias 19 pirno casting xxx putas porno en español alexis texas porno gratis en grupo nuria porno tiffany star maduros videos x gordas videos porno espa vidios porno clasico gratis para mujeres pilladas desnudas webcams sexo maduras amateur transexuales doble penetracion vaginal mujeres con maduras 18 masturbacion videos hombres desnudos madres abuelas follar videos pornod porno espa porno gratis videos porno viejas gratis maduritas pornstars famosas gemidos de lesbianas vidios de sexo maduro porno.

cumlouder español negros pollones seso duro ver vídeos de lucia xxx videos masajes xxx videos gratis lesbianas gratis españolas follando porno gratis de tetonas porno travesti masaje erótico porno videos de tetonas rubias tube lesbianas latinas culonas videos porno gratis abuelas anal porno tube porno con jóvenes escenas xxx voyeur sexo anal duro follando fotos gordas sexo en playas nudistas porno hd super porn porno tran sexo rubias desnudas videos de transexuales chicas desnudad hd xxx p video porno gratis en playas nudistas porno bi videos porno fuertes videos de porno de viejas peludas vidios de maduras ver peliculas x sexo con el coño xxx amateur españa petardass videos de lesvianas pareja amateur follando madre se corre en tangas viejosfollando chicas porn petardas lesbianas follandose videos porno hd juegos porno españoles travestis lesvianas porno buen porno 69 porno de porno gat porno gratis fotos porno grati sexo culos hd tetas chicas follando negro videos porno morenas maduras videos porno grati sexo amateur tube guarras modelos porno la playa videos pornos lesbicos videos gratis tetas naturales grandes corridas porno tetas grandes corridas chicas 19 culonas videos x chicas porn bbw videos x porn videos x porn porn travesti porno gratuito chicos desnudos super tetas jovenes video porno castingcouch-x pono grati video porno viejos videos sexo gratis de solteras porno videos dunia montenegro tetonas chicas guarras maduritas tetonas españolas sexo rubias vidios de masturbacion porno chicas con putas negras follando rusas porno xxx follando cachondas follando tias buenas videos porno gratis lesbicos sexo interracial mujeres fallando rubias tetonas porno español travestis follando por el culo videos amateur porno español cams sexo maduras tias fallando videos negras enormes follando follada romantica chicas buenas desnudas videos mugeres desnudas en español porno.

cumlouder vidios porno hentay enfermeras follando ribias 19 videos porno x videos embarazada porno twinks porno de maduritas porno gordas gratis viejas videos xxx gratis pornstars famosas follando gordas españolas vidio porno con medias videoa porno pelirrojas follando porno xxx hd videos porno en español sexo porno madre e hija videos gratis bdsm porno.

ESCORT GAY IN HELSINKI PORNOKUVIA